Begränsad service i gästhamnen

På grund av en kraftigt försenad ombyggnad och renovering av hygienstationen och en stormskadad brygga har vi tyvärr begränsad service under maj månad.
Naturligtvis är gästhamnsavgiften också kraftigt reducerad.
Varmt Välkomna!