Arbetsdagar i hamnen vår 2017

Kära medlemmar!

Arbetsdagar för våren blir: 8/4, 15/4, 22/4 och 29/4. Vi startar vid 10 och håller på till 14 beroende på väder och hur mycket vi hinner. Det bjuds på korvgrillning med dryck samt trevlig samvaro=)

Huvudpunkter:
– Montering av bommar och livräddningsutrustning (frälsarkransar, stegar).
– Färdigställande av tak toalettbyggnad.
– Förstärkning av fundament toalettbyggnad sydsida.
– Bryggor skall oljas.
– Laga punkterad flytbrygga i Viga.
– Rensa upp kring toalettbyggnaden, bl.a. betongrester.
– Restaurering av Logrisen.

Som vanligt vill vi ha in mailadresser och telefonnummer till medlemmarna så att vi kan skicka ut information elektroniskt. Vänligen maila till oss eller meddela på en arbetsdag.

Väl mött!