Informationsmöte Öckerö Nät

Ockeronat

Stadsnätschef Christer Löfgren på Öckerö Nät kommer och informerar om planerna för fiberutbyggnad på Hyppeln. Efter dragningen diskuterar vi internt för och nackdelar mellan de olika alternativen och hur vi ska gå vidare.

 1. Huvudpunkter Öckerö Nät:
  • Information om fiber från Öckerö Nät
  • Förutsättningar och tidplan för Hyppeln
  • Samgrävning VA-enheten
  • Allmänna frågor
 2. Vilken fiber passar oss på Hyppeln?:
  • Fördelar vs nackdelar mellan Öckerö Nät och Teracom Air2Fibre
  • Nästa steg för Hyppeln

När: Onsdag 12 april kl.18:30
Var: Lokalen HIK, Hyppeln

Välkomna!

Mvh Martin Bjurmalm
via Hamnföreningen och Samhällsföreningen