Visning av eldriven snabbfärja lördag 13/5 på Hyppeln

BB Green City Ferries
Foto: Green City Ferries

I linje med Öckerö Kommuns vision om en fossilfri energianvändning 2025 undersöka möjligheterna för att använda en världsunik snabbgående batterifärja för bättre, snabbare och miljöriktiga persontransporter till och från Nordöarna (Knippla, Hyppeln och Rörö mm), Björkö Kalvsund och Grötö.

Öckerö kommun kommer för att informera och provåka personfärjan ”AiriEl” från Green City Ferries lördagen den 13 Maj mellan klockan 0900 – 1100.

Mer om detta och en del annat i anteckningar från Örådsmöte 170425. Minnesanteckningar örådsmöte 170425