Information från Trafikverket om ombyggnad av färjelägen på Nordöarna

Entreprenören som har totalentreprenaden har underskattat tiden att ta fram handlingar och detta har gjort att bygget är kraftigt försenat, det betyder följande:

Hyppeln färjeläge

Den ursprungliga planen var att arbetet skulle utföras i perioden hösten 2016 – juni 2017, med temporärt läge i drift tidigast v 42. Temporärt läge kom i drift vecka 8 år 2017, och arbeten i färjeläget är nu planerade till slutet av november, även under delar av sommarperioden.

Hyppeln färjeläge ombyggnad
Principskiss av Hyppeln färjeläge – för och efter ombyggnad

Källö-Knippla färjeläge

Trafikverket Färjerederiets entreprenör planerar att etablera en temporär konstruktion på Källö-Knippla. Konstruktionen påverkar endast vattenområdet. Arbetet kommer att pågå under vecka 18-19.

Resterande arbeten på Källö-Knippla planeras påbörjas under hösten. Trafikverket meddelar Er 3 månader innan arbetena med det permanenta färjeläget påverkas.

Se bifogad minnesanteckningar och bildspelet från mötet i mars för mer information:

Informationsmöte ombyggnad Hyppeln o Knippla 170315

Samråd med öborna 2017-03-03