Anmäl ditt intresse för bredband på Hyppeln!

 

I samband med etablering av bredband med fiber så är det sänt ut en ny intresseanmälan till alla med postlådor på Hyppeln från Öckerö Nät. Det är önskvärt att så många som möjligt anmäler sitt intresse. Ni som inte har postlåda eller önskar göra det digitalt kan göra det på webben via Öckerö Näts sida för intresseanmälan. För mer information gå in på www.ockeronat.se.

Öckerö Nät har sammanfattat följande information:

ockeronat

Fiber till Hyppeln

Öckerö Nät är Öckerö kommuns öppna stadsnät som bygger ut fiberinfrastrukturen inom kommunen i samarbete med Telia Öppen Fiber. Öckerö Nät äger det fysiska nätet, dvs fiberkablarna i backen och Telia sköter om aktivering och driften av den aktiva utrustningen och de tjänster som kunderna kan välja mellan.

I dagsläget har vi byggt fiber på Öckerö, Hönö, Fotö och vi håller precis på att bygga på Björkö. Våra utbyggnadsplaner styrs till största delen av det intresse som ni fastighetsägare på respektive ö visar.

Efter Björkö står Rörö och Källö-Knippla på tur för att få erbjudande om fiber. Under april så hade vi ett informationsmöte på Hyppeln angående våra planer för fiberutbyggnaden på ön. Öckerö Näts målsättning är att vi ska erbjuda fastighetsägarna på Hyppeln fiber i början av 2018 men byggstarten kan komma att bero på vilket intresse som finns.

Det finns också en del frågor kring kommunens planer på att byta ut vägbelysningen på Hyppeln och vi har löpande möten med ansvariga för det projektet för att om möjligt kunna göra en samförläggning när det ska grävas. I dagsläget finns ingen klar projektering för detta så vi vet inte än hur och när det kommer att ske men oavsett så är vår plan att bygga fiber på Hyppeln om tillräckligt intresse finns.

Varför ska man då ha fiber?

Vi lever i en värld som ställer allt högre krav på våra uppkopplingar. Öckerö Nät bygger enbart med fiber för att klara de ständigt växande kraven på högre bandbredd och ökad överföringshastighet där inga begränsningar ska finnas för överföringar av data. Fiber är driftsäkert och påverkas inte av väder och vind.

Trafiken i de fiberoptiska kablarna går med ljusets hastighet, både in och ut från huset, samma fart åt båda håll. Dessutom så behöver inte de olika tjänsterna dela på kapaciteten. Har du en internettjänst på 100 Mbit/s och även väljer en tv-tjänst så har du fortfarande 100 Mbit/s trots att du samtidigt kan titta på tv. Det är bara fibern som har den överföringskapaciteten.

Idag kan vi leverera upp till 1 000 Mbit/s genom fibernätet till privatpersoner. Internet, tv och telefoni är bara början. Redan nu börjar välfärdstjänsterna komma och för att dessa ska fungera tillfredställande behövs en stabil och driftsäker uppkoppling som klarar att leverera mycket bandbredd. Det får man genom en fiberanslutning!

För många skapar dessutom en bra internetförbindelse via fiber en möjlighet att kunna arbeta hemifrån, antingen på hel- eller deltid. En besparing när det gäller tid, miljö och pengar. Summering: En fiberanslutning av fastigheten är det bästa sättet att framtidssäkra sin fastighet när det gäller kommunikation!

Ni är alltid välkommen att höra av er till Öckerö Nät om ni har några frågor.
Telefon 031-763 24 05 Måndag-fredag kl. 13:-16:00 eller via mail ockeronat@ockero.se