Årsmöte Hyppelns Fiskehamnsförening

Årsmöte söndag 18 juni kl 15:00 i församlingshemmet.

Motioner lämnas i vit postlåda vid gamla biblioteket senast 3 dagar innan och skall vara underskrivna med läsbart namn.

Välkomna!