Noteringar från möte med Färjerederiet 2017-08-23

Möte med färjerederiet 2017-08-23