Rapport från enkät om Hyppelns affär

Vi fick in total 58 svar från enkäten om Hyppelns affär 2017. Klicka på länken nedan för att se rapporten.

Rapport enkät Hyppelns affär 2017

Du kan även hämta ned all data från enkäten i ett eget excelark:

Enkät – Hyppelns affär_data