Kallelse till extrastämma Hyppelns Fiskehamnsförening

Hyppelns Fiskehamnsförening kallar till extrastämma för val av ny styrelse med anledning av inkommet krav om att hela styrelsen ställer sina platser till förfogande.

Extrastämman hålls söndagen 15 oktober i församlingshemmet på Hyppeln.

Mvh Hyppelns Fiskehamnsförening