Allmöte 20 januari – Affärsgruppen presenterar resultat

Lördag 20 januari 2018 kl. 11:30, Församlingshemmet

Hyppelns Fiskehamnsförening i samråd med Affärsgruppen inkallar till allmöte där Affärsgruppen presenterar deras arbete under hösten med de olika alternativ för affärsverksamhet på Hyppeln. Affärsgruppens bedömning beskriver hur vart och ett alternativ kan täcka öns invånare och besökares behov, samt på vilka villkor det skulle vara genomförbart.

Det är bra om så många som möjligt med anknytning till Hyppeln har möjlighet att deltaga på mötet, så att vi kan få en gemensam bild av hur situationen ser ut att driva affär på vår ö.

Informationen affärsgruppen presenterar, utgör viktigt grund för vägen vidare för vilken typ av affärsdrift Hyppeln ska satsa på.

Om ni inte har möjlighet att deltaga på allmötet, så kommer informationen vara tillgänglig efter mötet och åsikter kan ställas i efterkant.

Hoppas att så många som möjligt har möjlighet att deltaga, trots kort varsel.

Hälsningar,
Hyppelns Fiskehamnsförening & Affärsgruppen