Resultat från allmöte om affären på Hyppeln

Affärsgruppen och Hyppelns Hamnförening hade kallat till ett allmänt möte för att presentera sitt resultat samt tankar om vägen framåt med affär på Hyppeln. Mötet var välbesökt, över 50 personer förutom affärsgruppen, representerade det stora flertalet hushåll på ön.

Mötet uttryckte tillförsikt för de förslag som presenterats och hade inga ytterligare synpunkter på själva affärsfrågan.

För ni som inte hade möjlighet att deltaga på allmötet, så kan ni läsa Affärsgruppens slutrapport samt Mötesanteckningar från allmötet och deras åsikter kan ställas i efterhand till Hyppelns Hamnförenings e-post: hamnen@hyppeln.com 

Rapport och mötesprotokoll

Mötesrapport Allmöte 2018-01-20

Slutrapport – affär på Hyppeln