Så blir den nya affärsverksamheten på Hyppeln

Efter mycket arbete från affärsgruppen har hamnföreningen beslutat att en affärsverksamhet skall initieras inför säsongen 2018. En ny affärsstyrelse skall tillsättas som får uppdraget att driva och utveckla affärsbolaget. Varje förening, verksam på ön, Samhällsföreningen, Hyppelns Fiskhamnsförening, HIK, Församlingshemmet och Bostadsrättsföreningen ska bidra med besättandet av en styrelsepost var samt övriga intresserade med anknytning till Hyppeln, detta för att få en så bred förankring som möjligt.

Vi är också glada att informera om att ICA Supermarket Hönö kommer driva affären under sommarmånaderna 8-20 varje dag med personal. Läs mer om hur du ansöker som personal här.

En skrivelse med förfrågan om att bli med i affärsstyrelsen har delats ut till samtliga boende på Hyppeln via postfacken och mail. Har du anknytning till Hyppeln och är intresserad av att ingå i den nya affärsgruppen? Skriv ner ditt namn och kontaktuppgifter, email och lägg det i lådan utanför biblioteket. Vi behöver ditt svar senast den 25 februari.

Med vänliga hälsningar

Hyppelns Fiskehamnsförening