Anteckningar från Örådsmöte 2018-02-20

Årets första Örådsmöte i kommunen blev genomförd i februari.

Bifogad hittar du länk till minnesanteckningen från mötet:
Minnesanteckningar från Örådsmöte 180220