Installation av fibernät på Hyppeln

Hyppelns Samhällsförening hade ett möte med Öckerö Nät den 14/3 2018 rörande installation av fibernät på Hyppeln. Anteckningar från mötet hittar ni på sidan för Fibernät på Hyppeln