Svar på frågor runt nytt strömnät, fibernät och gatubelysning

Hyppelns Samhällsförening har varit i kontakt med projektledaren för schaktningen på Hyppeln med förfrågan att vidarebefoga några frågor runt arbetet till de respektive entreprenörerna för gatubelysning, strömnät och fibernät. 

Här är svar på de frågor vi ställde:

Grävning av schakt fram till byggnad på fastighet

 1. Hur sker grävning av schakt från «huvudschakten» i gatan och fram till byggnadens yttervägg på en fastighet? 
  1. Det beror på. Enklast väg
 2. När i projektprocessen får fastighetsägaren veta vart ifrån de skall bli kopplat på, för både ström och fiber? 
  1. Före årsskiftet
 3. Vad är egenkostnaden för detta? Kan man reducera egenkostnaden ved att gräva själv?
 4. Kontaktpersoner:
  1. Kontaktperson för Strömnät, se nedanför
  2. Kontaktperson för Fibernät, se nedanför

Strömnät

Vad innebär det för en fastighet att bli kopplat till den nya stömnätet via kabel i backen? Till exempel:

 1. Vad blir egenkostnaden? 
  1. Kostnad blir för inköp av fasadmätarskåp samt kostnad för installation för detta.
 2. Tekniska krav till fastigheten för koppling till ny strömkabel? 
  1. Ingen. Kopplas mot befintlig anläggning.
 3. Finns det olika tekniska alternativ för hur koppling till ny strömkabel kan ske? Som elskåp monterad ute/inne? 
  1. Nja. Överenskommelse sker med beredare samt elektriker beroende på fasad samt huruvida fastighetsägare önskar nytt skåp eller ej. Man kan klamra på fasad mot befintlig anläggning på vind, ej etternit, flytta ner till ett fassadmätarskåp 4000 eller sätta markmätarskåp 4000.
 4. När startar upp arbetet med att installera själva strömnätet till fastigheterna? 
  1. I vad vi kallar för etapp 2. Dvs när fibern går in i fastigheterna.
 5. När i projektprocessen blir de olika fastighetsägarna kontaktad av Ellevio? 
  1. I skrivande stund
 6. Finns det en kontaktperson från Ellevio som kan svara på frågor om detta projektet? 
  1. Jonas Wallsten, Vattenfall, telefon 073-072 25 20, är Ellevios initiala representant.

Fibernät

 1. När startar upp arbetet med att installera själva fibernätet till fastigheterna (de som har beställt)?
  1. Så fort Hönö Schakt är klara med arbetet för belysningen så påbörjar vi arbetet, det är ännu inte klart hur konstellationen kommer se ut när vi drar igång, men schakten i gatan kommer att påbörjas för vår del i Mars/April som det ser ut nu, ev. tidigare.
 2. När i projektprocessen blir de olika fastighetsägarna kontaktad av Öckerö Nät?
  1. Detta vet vi när vi har en plan från Hönö schakt och de närmar sig sitt färdigställande.Vi kommer att börja med att genomföra projekteringar/tomtschakter + installationer i ett tidigt skede.Och inför detta så blir resp. fastighetsägare kontaktad för en tidsbokning.
 3. Kontaktperson:
  1. Mikael Öien, 031 392 92 06, Mikael.Oien@transtema.com