Stor framgång vid strandstädningen våren 2020

Den 23 Maj, 2020, samlades en stor skara engagerade Hyppelnbor för att städa stränder och snygga till Sandtångens badplats. Med glatt humör kämpade den tappra skaran med att samla ihop stora mängder med skräp runt hela ön. Mestadels hittades det plast av alla dess former, glas, och metall, men även diverse dunkar med okänt innehåll.
Allt samlades i snygga högar som sedan transporterades till återvinningsstationen vid Viga.
Efter ett gott förvärv samlades, traditionsenligt, delar av hjälteskaran i Arnes trädgård där man inmundigade lämpliga drycker samt god nygrillad korv.
Vårt städarbete gör inte bara Hyppeln vacker men även knyter samman den genuina gemenskapen som präglar Hyppeln.
Nästa år tror vi att även fler Hypplare kommer att delta i strandstädningen, inte bara för den goda korven och passande drycker utan för att vi trivs på en ren ö.

Delar av dagens ”skörd”!

(texten uppdateras allteftersom respons och ny bilder skickas till redaktören)