Hyppeln samlar sina styrkor

Jan Borgman och Arne Johansson tvekar inte när de blickar ut över Hyppeln från öns högsta topp. Det är dags att samla alla krafter som arbetar för öns utveckling – mot ett gemensamt mål.

Uppe vid ”Fortet”, med 360 graders vy över skärgården, är Hyppelns stora potential som turistdestination solklar.

Där blir det också tydligt vad som ligger högst på listan över nya projekt. Den gamla militäranläggningen har alla förutsättningar att bli ett spännande utflyktsmål. Den är unik både för historiskt intresserade besökare och för alla som letar efter bästa utsikten i Göteborgs norra skärgård.

– Projektet ligger helt i linje med våra tankar om att knyta ihop planerna för öns utveckling, säger Jan Borgman, ordförande i Hyppelns Fiskehamnsförening.

Planerna för ”Fortet” är konkret formulerade i en ansökan om EU-medel, och Hyppelns företrädare uppfattar ett starkt stöd för idén från Öckerö kommun.

– Vi förväntar oss ett besked efter sommaren. Det ser lovande ut, säger, Arne Johansson, ordförande i Hyppelns Samhällsförening.

Stark utveckling

Hyppeln har förändrats och utvecklats på många sätt de senaste åren. Hamnen växer med fler båtplatser för boende och gäster. Servicen i gästhamnen har byggts ut. Naturområdet Sandtången har röjts och öppnats upp, slingan har förbättrats, gatunätet har asfalterats och ett nytt modernt färjeläge har kommit på plats. Ön har fått fiber och ett flertal nya bostäder.

Men Hyppeln behöver fortsätta att utvecklas med infrastruktur, kommunikationer, bostäder och service.

Då behövs underlag i form av människor. Såväl boende som fler besökare.

– Människor som bor på Hyppeln vet att fler besökare utifrån är nödvändigt för att skapa förutsättningar för att det ska vara bra här även på vintern, säger Jan Borgman.

Rum för övernattning

Bland behoven och möjligheterna finns förstås en fungerande trevlig krog, ett bra fik och övernattningsmöjligheter för gäster som kommer med färjan och bara vill stanna över natten.

– Det saknas ett vandrarhem eller liknande. Men det finns mark att bygga på, och kanske också en möjlighet att göra något i idrottsklubbens lokal, säger Arne Johansson.

Fler nattgäster är en del av den vision för öns utveckling som Hyppelns tre starka föreningar, hamnen, samhällsföreningen och idrottsklubben HIK, bestämt sig för att arbeta fram gemensamt.

Målet är att göra Hyppeln mer känt, med fler boende, fler besökare, fler kronor spenderade i konsumtion på Hyppeln och fler anledningar för Öckerö kommun att satsa på en ö som lever året runt.

Samordning blir viktigt

Priolistan är lång. Allt kan inte göras på en gång. Alla tre föreningarna har varit bra på driva olika utvecklingsprojekt var för sig genom åren. Men föreningarna har ”jobbat i var sitt hörn tidigare”, som Jan Borgman uttrycker det. Nu behövs samordning och samarbete.

– Därför har vi för första gången kallat samman alla för att bilda en paraplyorganisation som har ett gemensamt mål – att utveckla ön. Vi behöver knyta ihop säcken. Även Öckerö kommun har uttryckt att det blir enklare om vi samordnar oss och visar hur våra idéer bidrar till de stora målen, säger Jan Borgman.

– Vi behöver hjälpas åt med att få mesta möjliga utdelning i de offentliga stöd som finns. Då behöver vi också vara överens om vad vi ska satsa helhjärtat på, och i vilken ordning det ska göras, säger Arne Johansson.

Konferensmiljö som lockar

En annan bärande del i visionen är hamnföreningens planer en större bastuanläggning med konferens- och övernattningsmöjligheter.

– Vi ligger mycket nära en storstad och har en unik miljö. Vi tror att det finns en småskalig marknad, säger Jan Borgman.

Här är ett axplock av andra idéer på den priolista som föreningarna på Hyppeln behöver diskutera:

  • Planförändringar som gör det möjligt att bygga hyreslägenheter för öns ungdomar som vill bo kvar, men inte har råd att köpa hus.
  • En lösning på servicebutik som är öppen även vintertid.
  • En långsiktig lösning för krogen. Hamnen äger marken där Stora Osets restaurang ligger. Byggnaden behöver renoveras.
  • Fler näringsidkare med utbud och service för båtgäster och andra besökare.
  • Fler offentliga toaletter.
  • Ett 20-tal sjöbodar och träbryggor framför återvinningscentralen.
  • Gräsmattor och iordningställda ytor efter ombyggnaden av färjeläget.
  • En plan för att klara kommande investeringsbehov i pirar och övriga hamnanläggningar.