Minnet av kriget finns kvar

I april 1940 drabbade brittiska och tyska marina styrkor samman nära inpå den svenska kusten. Rekryterna på Hyppelns högsta topp Storevale kunde bevittna ett fasansfullt sjöslag med tusentals döda.

Händelsen och många ögonvittnesskildringar från krigsåren finns berättade i hembygdsarbetet ”Hyppeln – en del av öns historia”, gjort av Siv Claesson, Norma Karlsson, Hjördis Hansson och Rune Hansson.

I kustartilleriets befästning på Storevale var ett tiotal inkallade grabbar förlagda. ”Fortet”, som det kallades i folkmun, var bestyckat med kulsprutestationer för närförsvar. Uppgiften var att observera händelserna på havet, och fungera som eldledningscentral för försvaret av Göteborg.

Anläggningen blev också en viktig del av Hyppelns identitet. Den stängdes på 1990-talet och förseglades. Men fortet på Hyppeln är fortfarande en del av svensk militärhistoria, och ett intressant ställe att besöka av flera skäl.

Nu vill föreningarna som driver på för att stärka Hyppelns attraktionskraft åter öppna upp fortet för en intresserad allmänhet. Planen är att skapa ett mindre museum.

– Vi har ett stort engagemang för att genomföra detta, och har fått positiva signaler om att få ta över ansvaret för att förvalta anläggningen, säger samhällsföreningens ordförande Arne Johansson.

– Det finns ett stort intresse för gamla militäranläggningar runt om i landet, säger hamnföreningens ordförande Jan Borgman.

– Men det är inte så många som är i den här hanterbara storleken, och som det är möjligt att öppna upp.

2019 togs ett första steg när en enkel naturstig gjordes i ordning. Den har gjort det enklare att komma till öns höjdpunkt och njuta av den fantastiska utsikten. Men det är inte en stig som gjort fortet tillgängligt för alla. Det är fortfarande en krävande vandring bland stenblocken.

I den projektplan som lämnats in till länsstyrelsen i Västra Götaland ingår att bygga en riktig anslutningsväg, så att alla kan ta sig upp.

Tanken är också att öppna upp bergrummet och återställa en del av den historiska militära utrustningen.

På utsidan, runt anläggningen, byggs ett trädäck för att göra det enkelt för öns besökare att ta del av den spektakulära utsikten.

Om du redan i dag vill ta dig upp till Fortet, och fundera över den dramatik som utspelades på havet utanför Hyppeln, tar du stigen upp från vägen mot Sandtångens badplats.