Äntligen ordning och reda vid färjeläget

Efter åtminstone 17 sorger och sisådär 78 bedrövelser har Trafikverket kommit igång med att snygga till runt det nya färjeläget på Hyppeln. Det är efterlängtat av både båtgäster och Höpplare.

Arbetet med det nya färjeläget på Hyppeln har varit en långkörare ända sedan hösten 2016. Efter många tekniska problem och förseningar av andra orsaker kunde färjeläget tas i bruk i inledningen av 2019.

Men det är först nu som arbetet kan slutföras. Det sker efter upprepade påstötningar från hamnföreningen och samhällsföreningen på ön.

Förseningen ska ha berott på juridiska problem i samband med upphandlingen av arbetet.

Men nu blir det ordning och reda vid färjeläget. De sista dagarna i juni 2020 har Peab dragit igång arbetet.

–  Peab har fått i uppdrag av Trafikverket att ordna till området. Då ingår avstädning av norra delen, förutom de stora stenarna, och grusning av planen, säger Jan Borgman, ordförande i Hyppelns fiskehamsförening.

– På delen mot hamnen gjuts L-stöd för att stärka upp området, och en gräsmatta anläggs.

Det innebär att gästhamnen får tillbaka en värdefull och trivsam allmän yta som blir en tillgång både för båtgäster och andra besökare på Hyppeln.

Nyligen har också planen vid färjeläget asfalterats med nya filmarkeringar för köande bilar.

Allt det här förbättrar förstås också det första intrycket av Hyppeln när någon kommer till ön första gången.

Det är nog så viktigt. Hyppeln är inne i en stark och positiv utveckling där alltfler upptäcker denna lite okända pärla längst ut i väster.