Framåt, uppåt för Fortet!

Planerna på att göra om Fortet på Storevale till militärmuseum har tagit ett stort kliv framåt.

Kommunstyrelsen i Öckerö kommun har klubbat ett beslut om att Hyppelns samhällsförening ska få arrendera fortet med avsikt att göra ett museum.

Det finns fortfarande en del hinder på vägen, men Samhällsföreningens ordförande Arne Johansson är optimistisk.

– Det som händer nu är att byggnadsnämnden behöver ändra benämningen av anläggningen från militärförläggning till museum.

Och så väntar hela Hyppeln på ett positivt besked om finansieringen i form av de EU-pengar som sökts för projektet.

– Det ska komma ett besked inom kort, säger Arne Johansson.

Men även om det inte skulle komma några pengar i det här skedet fortsätter arbetet med att göra Fortet mer tillgängligt för ö-bor och besökare. Nu röjs en ny stig upp till den spektakulära utsiktsplatsen.

– Det blir bättre med en stig upp, så den gör vi hur som helst.

Fortet på Hyppeln var tidigare kustartilleriets befästning på Storevale. Uppgiften var att observera händelserna på havet, och fungera som eldledningscentral för försvaret av Göteborg.

Anläggningen blev också en viktig del av Hyppelns identitet. Den stängdes på 1990-talet och förseglades. Men fortet på Hyppeln är fortfarande en del av svensk militärhistoria, och ett intressant ställe att besöka av flera skäl.

Läs mer om planerna på ett museum på Storevale.