Blod, svett och tårar håller hamnen fin

Varje vår och varje höst lägger Hamnföreningens medlemmar ner stort jobb på underhållet av hamnen. I oktober är fyra lördagar vikta, och det finns massor på att göra-listan.

Hypplarna har alltid satt en ära i att samlas kring viktiga insatser för öns utveckling. Ibland i Samhällsföreningens regi men också ofta på Hyppelns IK:s initiativ.

Men det gäller förstås i högsta grad även för hamnen. Varje år krävs mycket arbete för att underhålla bryggor, byggnader och faciliteter för sommarens båtgäster. Och det är medlemmarna själva som planerar och genomför jobben.

I år har hamnföreningens styrelse tagit fram en lång lista på saker som behöver göras.

  • Traktorgaraget ska städas och verktygen ska samlas i den nya Strandkassan.
  • Biblioteksbyggnaden är i behov av målning. Minst en fasad ska skrapas och målas i år.
  • Det har samlats en del skräp som behöver tas bort. Bland annat bildäck och betongrester längs kajen och fram till reningsverket.
  • Kajen ska bröstas, det vill säga skyddas med trä.
  • Landgången vid kranen behöver bytas ut, och den lilla flytbryggan ska tas bort.
  • Landgången vid norra piren behöver förses med hjul och skyddsplåt.

Till allt detta kommer förstås de vanliga sysslorna som krävs i en gästhamn där bryggor, badstegar, grillar, bord och mycket annat ska tas om hand.

2020 har Hamnföreningen kallat till arbetsdag 10, 17, 24 och 31 oktober. De två första lördagarna i november är reservdagar.