Nya regler runt förvaring på hamnens ytor från 2021

Nya regler för förvaring av båtar, vagnar och material på hamnens ytor från och med säsongen 2021.

Det finns en allmän önskan att snygga upp våra områden i hamnanläggningen.

Föreningen har därför köpt in en hydraulisk uppställningsvagn med avsikten att ersätta privata vagnar. Vidare så kommer föreningen att köpa in och tillhandahålla nödvändigt uppställningsmaterial som bockar, pallningar mm.

Det kommer därför inte längre medges användning av privat vagn eller eget uppställningsmaterial om inte avtal med föreningen medger detta, (kan gälla båtar som pga av sin storlek eller konstruktion inte är lämpliga att hanteras på hydraulvagnen men även annan anledning kan förekomma).

Där egen vagn används, efter överenskommelse, så ska denna var bortfraktad från hamnens område senast 31 maj. Det kommer således inte vara tillåtet att förvara detta på hamnens område under säsongen 1 juni tom 31 september.

Hamnens företrädare som utför lyft av båt och transport av båt, kan vägra att hantera en vagn om denne anser att den är i för dåligt skick och kan utgöra en fara.

Hela hamnområdet kommer att städas av under kommande vår och de som vet med sig att de har material eller utrustning liggande där ska ta hand om detta, i god tid, innan den 20 mars 2021, (vårens planerade arbetsdagar), annars kommer det att skrotas och slängas genom hamnens försorg och på ägarens bekostnad, om denne är spårbar.

All förvaring av material på hamnens område kräver ett avtal mellan föreningen och ägaren.

Med vänliga hälsningar

Styrelsen för Hyppelns Fiskehamnsförening