Arbetsgrupp utreder framtiden för affären

Sista lördagen i september stänger Hyppelns affär och café för säsongen. Nu drar arbetet med ett nytt affärskoncept igång.

Linda Samuelsson, som drivit verksamheten de senaste åren, har lagt ned ett uppskattat arbete med en servicebutik för öns invånare och för hamnens båt- och husbilsgäster.

Men inför nästa säsong väljer hon att satsa på annan verksamhet.

Butiken är viktig för ett levande skärgårdssamhälle som Hyppeln. Det är inte minst en viktig social mötesplats för Höpplarna.

Och en fin sommardag är det ett nödvändigt att kunna erbjuda besökare en möjlighet att handla allt från glass och dricka till grillkött.

Därför har Hyppelns hamnförening genast dragit igång ett arbete för att hitta en ny lösning för butiken.

– Jag vill tacka Linda för hennes insatser. De har betytt mycket, säger Hamnföreningens ordförande Jan Borgman.

En arbetsgrupp har bildats med Caisa Yngvesson som sammankallande under uppstarten. Gruppen strävar efter bred förankring på ön och har fria händer ta fram en plan för hur butiksverksamheten ska organiseras från våren 2021.

Post- och paketservicen fortsätter som tidigare. Den kommer att skötas av Eiwor Olsson, med postutdelning varje vardag och paketutlämning tisdag och fredag 18.00-19.30.