Är du nytänkaren som ser vägen framåt för affären?

Sedan en tid tillbaka har styrelsen i Hyppelns Livsmedelsbutik AB arbetat för att hitta lösningar och en framtida vision för vår butik på ön.

Arbetet kommer fortsätta men inte i form av ett bolag utan i en arbetsgrupp under hamnföreningens styrelse. 

Delar av den tidigare bolagsstyrelsen kommer vara med i det fortsatta arbetet, men arbetsgruppen behöver utökas. I nuläget består gruppen av sex personer och vi önskar utöka med upp till sex personer till.

Fokus i nuläget blir att ta fram en lösning till sommarsäsongen 2021.

Vi söker personer som vågar tänka nytt och framåt, är drivna, fulla av idéer och känner att dom har lite tid över att ge till ön. 

Om du vill vara med i arbetet att hitta en hållbar lösning för en servicebutik på Hyppeln är du välkommen att skicka en intresseanmälantill oss. 

Beskriv gärna vad just du kan bidra med till det fortsatta arbetet.

Anmälan sker senast 18 oktober till butikenhyppeln@gmail.com

De personer som kompletterar gruppen på bästa sätt kommer väljas ut och kallas till ett möte i början av november.

Vi ser fram emot ert intresse!

Hyppelns hamnförening genom affärsgruppen.