Fynd för sakletare när hamnen tömde förråden

Den första av fyra planerade arbetslördagar i Hyppelns hamn ägnades åt att beta av en lång lista på uppgifter. Varje höst är det väldigt mycket som ska tas om hand, och hamnföreningens medlemmar lägger ned ett stort arbete på allt från att skura soptunnor till att underhålla hamnens anläggningar och maskiner.

Överst på listan, och ett av de stora jobben hösten 2020, är att sko kajen med nytt trä. Det är ett arbete som görs under en strikt organiserad arbetsledning – i minst tre led…

Men tömningen och sorteringen av traktorgaraget, samt inredningen av nya ”Strandkassan”, kräver också stort engagemang. Här finns också rikliga möjligheter till verkliga fornfynd. Många saker lär dyka upp i kommande säsonger av Antikrundan på SVT.

Det är inte bara hårt arbete som gör arbetsdagarna i Hyppelns hamn så värdefulla. Lördagarna i oktober är en möjlighet för hamnföreningens medlemmar att träffas och ha trevligt i det gemensamma arbetet. Här jobbar genuina Höpplare och fritidsboende båtägare tillsammans med gott humör.