25 röster för en levande skärgård

936 personer har skrivit på namnlistan ”Tre öars överlevnad – för bättre turlista” 775 personer valde också att kommentera sitt ställningstagande för en levande skärgård. Här är ett axplock av åsikter och argument:

Karolina Sjöberg:

”Jag bor året runt på Hyppeln och vill kunna bo kvar så att mina två barn ska kunna växa upp här. Vardagen måste fungera med pendling etc och därför skriver jag under för bättre turlista.”

Annika Alexanderson:

”Alla öar i vår kommun är unika och värdefulla, det är en självklarhet att kommunpolitiken måste satsa på att alla öar får likartat stöd när det gäller kommunikation och infrastruktur.”

Stefan Ringbrant:
”Vi funderar att på flytta ut till Hyppeln permanent om färjetrafiken blir bättre.”

Eva Karlsson:

”Det är viktigt för hela vår kommun, SAMT hela Göteborg, att vi har en levande skärgård! Nordöarna är ett paradis som i bostadsbristens tider många skulle tänka sig bo på om de kunde få vardagen att fungera via bättre färjeförbindelser (och bro)!”

Anna Karlsson:

”En levande skärgård är en tillgång inte en kostnad. Alla innevånare är värda samma service som på de centralt liggande öarna med större befolkning. Vi vill inte ha ”sommaröar” utan öar som lever hela året.”

Caisa Wiberg:

”En turlista som fungerar för barnfamiljer och pendlare är ett absolut måste om nordöarna överhuvudtaget skall kunna vara ett levande samhälle i framtiden. Tätare turer under pendlingstider, anpassning till skoltider samt tätare turer på helgen året om för att kunna ta sig till och från aktiviteter.”

Ingela Cederholm: 

”Självklart ska de som bor på Nordöarna ha vettiga turer. Vi är en kommun med 10 öar. Det måste gå att ha en vettig turlista för färjetrafiken, annars avfolkas småöarna! Och det får inte ske.”

Carin Olofson:

”Levande orter i glesbygden är oerhört värdefulla för människorna, kulturen och naturen. Ingen gagnas om Nordöarna blir renodlade sommarstugeområden.
Gör det möjligt för människor att bo kvar och leva på ett rimligt sätt på hemorten!
Färjetransporter är en nyckelfaktor för att detta skall fungera på Nordöarna!!!”

Anders Wahlsten: 

”Vissa saker i samhället kostar en del och måste få göra det. Det här är en sådan sak.”

Anders Foss:

”Kommunikationerna måste förbättras om vi ska få barnfamiljer att flytta ut. Dessutom är det ju inte acceptabelt att det är 35-40 bilar i kö på söndag em. Många frustrerade som sitter timmar i köerna.”

Pernilla Carlsson:

”Vi behöver fler turer för att få möjligheter att bo och resa i Öckerö kommun året runt även när sommargästerna lämnat, framförallt på helgerna då det är katastrof med bara en färja i trafik!”

Linda Åhlström:

”Tycker det är viktigt att kunna vara på ön och sköta mitt arbete samtidigt. Pendling är viktigt. Skulle uppskatta om det kunde passas in med fler bussar också.”

Åsa Persson:

”För att kunna utvecklas och växa måste man satsa. Vill man från Öckerö ha en levande kommun behöver man satsa och där är turisterna en liten grej. Kolla hur många nystartade företag det är på Nordöarna de senaste året till exempel.”

Kristina Olsson Linansky:

”Alla våra vackra 10 öar ska ha samma förutsättningar, att kunna ta sig med lätthet från ö till ö. Eller in till Göteborg utan att behöva vänta i flera timmar.”

Ulla Hedström:

”Obegripligt att öarna inte ses som en tillgång i Kommunen.”


Helena Larsson:

”Det blir långa köer och alla kommer inte med färjan. I går söndag 27/9 var det många som först väntat 40 min i kö, sedan fick de inte plats utan fick vänta ytterligare 1,5 timme på nästa färja, det är inte rimligt. Detta medför att man får åka och placera sin bil i kö och missar stora delar av dagen som man kan utnyttja på bättre sätt.”

John Johannesson:

”Jag vill gärna kunna ta mig fram och tillbaka till jobbet på ett smidigt sätt och inte behöva lägga 1 timme för att åka den lilla biten till Rörö som annars tar 10 minuter. Helt omöjligt att åka mellan våra öar med den här turlistan.”

Isak Torgersson:

”Flyttade ut till Rörö med min familj nu i augusti och jag hoppas fler åretruntboende barnfamiljer vill göra samma sak, och såklart andra åretruntboende personer också.
Då är tätare färjeturer ett måste för att det ska hända och, för att vända på trenden att det just nu blir fler och fler sommarhus än åretruntboende på nordöarna. Den trenden måste brytas!”

Laila Enfors:

”Öckerö består av 10 bebodda öar och jag hoppas att det förblir så.

Christian Colliander:

”Bra kommunikationer är den absolut största och mest avgörande faktorn för att kunna stoppa befolkningsminskningen och göra det lättare att bo och leva på dessa öar. Alla andra fantastiska insatser befolkningen gör för att bromsa den negativa utvecklingen förlorar stor del av verkansgraden om kommunikationerna inte förbättras rejält.”

Annika Petersson:

”Jag ser hur svårt det är för öborna att kunna arbeta oregelbundet på annan ort och ha ett liv även på fritiden när de måste ägna så mycket tid bara för att vänta på färjan.”

Parik Johansson: 

Färjorna matchar så fruktansvärt dåligt från Hönö-leden till Knippla. Även tillfrågade personer från övriga Nordöar anser att färjorna inte stämma med Hönö-leden.
Tätare färjor på både vardagar och helger avseende tidiga och sena turer till Knippla önskas. Men framförallt att de passar med Hönöleden T & R. Det är en matematisk övning som går att genomföra.”

Peter Stålberg:

”I nuläget är det inte praktiskt möjligt för oss att bo på Rörö och jobba i stan. Bättre färjeförbindelser skulle underlätta för oss.”

Elisabet Nordin:

”Viktigt att man ska kunna bo kvar på öarna och ha en levande ö- och landsbygd. Är för inflyttning istället för avflyttning från vår vackra skärgård. Det ska vara lättillgängligt att ta sig dit!”

Madelene Ryberg:

”Det är svårt att ha ett fungerande liv både på vardag och helg om man inte har en väl komponerad tidtabell. Att som nu vänta många timmar på Burö under helgkvällar är själsdödande.”