Stor uppslutning för levande skärgård

Närmare tusen personer har skrivit under ett upprop om bättre kommunikationer för de boende på Hyppeln, Rörö och Knippla. Öckerö kommuns vision om ”en levande skärgårdskommun med människan i centrum” uppfattas ligga långt från verkligheten.

Nu har en lista med 936 namn för en mer levande skärgårdskommun lämnats över till kommunstyrelsens ordförande Jan Utbult. Många hundra kommentarer som lämnats samtidigt tyder på att Öckerös önskade framtidsbild ligger långt från den vardag som människor och företag upplever på de mindre öarna.

– Det ska vara möjligt att bo på alla öar och leva sina liv som man vill. Även med ett fungerande arbetsliv. Det ska inte bara vara pensionärsöar. Det är jätte- jätteviktigt, sa Jan Utbult när han tog emot listan.

De tre ö-råden bakom uppropet anser att listan visar att visionens särskilda fokus på ”den nära kommunen” och ”den trygga kommunen” än så länge bara blir tomma ord.

Med uppropet vill de ge Öckerö kommun fler och starkare argument för att trycka på för utveckling hos de olika aktörerna i kollektivtrafiken.

Kommunalrådet Jan Utbult (KD) tar emot 936 namn för en mer levande skärgårdskommun som Arne Johansson på Hyppeln lämnar över.

– Kommunen, Trafikverket och Västtrafik behöver skapa ett bättre och mer effektivt och sammanhållet trafiksystem. Som det är nu blir det orimliga effekter vid arbetspendling, sjukresor och resor för barnens aktiviteter, säger Tomas Hafström, ordförande i ö-rådet på Knippla.

En del kommuninvånare tvingas lägga mer än två timmar på den dagliga jobbresan. Trots att arbetsplatsen ligger inom synhåll från hemmet, påpekar han.

– Men det kan också ta upp till tre timmar att ta sig till närmaste akutsjukhus om en olycka inträffar precis när en färja har gått.

Så här står det i Öckerö kommuns visionsdokument som antagits av kommunfullmäktige:

”Utvecklade kommunikationer och god infrastruktur gör att vi upplever ett minskat avstånd, dels till Göteborg, men även mellan öarna inom vår kommun. Det går enkelt och snabbt att pendla. Att åka kollektivt, cykla och gå är attraktivt och säkert.”

Men i dag är det varken enkelt eller snabbt att pendla till och från Hyppeln, Rörö och Knippla.

– Fråga dem som jobbar i kommunens omsorg eller skola hur det är att ta sig till och från jobbet, när det är en och en halv timme mellan turerna på helgerna i ordinarie tidtabell, ­säger Thomas Alm, ordförande i Rörö ö-råd.

– Varannan tur från Burö färjeläge går via alla öar. För dem som bor längst bort är det 45 minuters restid. Det kan ta ett par timmar att ta sig hem från jobbet trots att avståndet bara är ett par kilometer.

De tre ö-råden pekar på det som de uppfattar som ojämlika levnadsvillkor inom Öckerö kommun – och på att öarnas resurser inte tas tillvara. Det blir en negativ utveckling som drabbar hela kommunen och hela Göteborgsregionen. Nu vill de vända på perspektivet.

– Det är dags att betrakta alla öar som stora tillgångar för kommunen. De är en viktig del av Öckerös varumärke och attraktionskraft. Människorna och företagen här ute tillför mycket för hela regionen. Men då måste de få bättre förutsättningar för att kunna bo kvar och verka på de mindre öarna, säger Arne Johansson, ordförande i Hyppelns samhällsförening.

Jan Utbult (KD), Hans Sandholt, Hyppeln, Tomas Hafstrand, Knippla, Thomas Alm, Rörö och Arne Johansson, Hyppeln.

Ö-råden anser att namnlistan visar att människor och näringslivet på öarna inte känner igen sig i visionen om minskat avstånd till Göteborg – eller ens inom den egna kommunen.

– Ett barn som har en timmes aktivitet på helgen på Hönö/Öckerö, får lägga fyra till fem timmar sammanlagt. Är det längre bort tar det ännu mer tid. På vardagskvällar minst tre timmar.

– Det är inte särskilt likvärdigt eller kort avstånd, säger Thomas Alm på Rörö.

Verkligheten som ö-råden beskriver ligger långt från målet i Öckerös fokusområde ”den trygga kommunen”, som den formuleras i visionen:

”Barn och elever får det stöd de behöver av kommunen för ett ökat välbefinnande.”

För att förverkliga visionens mål ska Öckerö kommun koppla styrdokument till målen.

– Målen är utmärkta. Men nu vill vi se bevis på att kommunen också konkret styr mot dem, så att människor i alla delar av Öckerö kommun får samma förutsättningar, säger Tomas Hafstrand på Knippla.

Jan Utbult håller med om att kommunikationerna kan bli bättre.

– Men nu har vi öppnat upp kanalerna för dialog mellan Västtrafik och Färjerederiet. Vi gör vad vi kan från kommunen för att trycka på. Det gäller att hitta tidtabeller som funkar för de boende, säger Jan Utbult.

– Engagemanget på Nordöarna är positivt. Vi delar oron för att de ska bli sommaröar i framtiden. Kommunen vill hjälpa till med allt vi kan för att motverka det.