ÅRSMÖTE i HYPPELNS FISKEHAMNSFÖRENING, 2021

Föreningens styrelse hälsar dig välkommen till årsmöte i hamnföreningen, söndagen den 28 februari kl 14.00, i Församlingshemmet.

Motioner  som önskas behandlas under mötet ska vara styrelsen tillhanda senast  fredagen den 26 februari kl 19.00.

Motioner kan läggas i brevlådan vid ”Gamla Biblioteket”.

VälkommenStyrelsen för Hyppelns Fiskehamnsförening