1 000 röster gjorde sig hörda

Hur gick det med namninsamlingen för tre öars överlevnad och bättre färjeförbindelser? Jo, den ökade trycket på politiker och myndigheter, att förbättra förutsättningarna för pendling i vår del av skärgården. Men det krävs mycket mer arbete.

I höstas samlade ö-råden på Hyppeln, Knippla och Rörö in närmare 1 000 namnunderskrifter och hundratals kommentarer och argument för en levande skärgård med bättre kommunikationer.

Avsikten var bland annat att peka på den stora tillgång som öarna i Göteborgs norra skärgård är för hela Göteborgsregionen.

Ö-råden ville också belysa risken för att avfolkningen fortsätter, med stora konsekvenser för Öckerö kommun.

Namnlistan, med förslag och genomarbetade argument och exempel, lämnades över till kommunstyrelsens ordförande Jan Utbult. Materialet skickades sedan även till Trafikverket.

Det blev därmed ett stöd för Öckerö kommun i kontakterna med såväl Trafikverket som Västtrafik och den kommunala samverkansorganisationen Göteborgsregionen (GR).

Medierna hakade på

Flera medier tog upp nyheten och Sveriges Radio sände direkt från Burö färjeläge. Morgonpendlare och Arne Johansson från Hyppeln intervjuades.

Det fick resultat på flera sätt.

Efter överlämnandet arrangerades i slutet av januari ett möte mellan Öckerö kommun och Trafikverket för att diskutera frågan. Kommunen företräddes av Jan Utbult och han rapporterar nu att han uppfattade att Trafikverket tog åt sig av kommunens synpunkter och att namninsamlingen gett effekt.

Det betyder förstås inte att det blir snabba förändringar – eller några alls. Det återstår att se. Men frågan lever vidare och utreds med kompletterande underlag, både inom Öckerö kommun och på Trafikverket.

Ett nytt möte är tänkt att hållas inom några veckor. Då ska även ö-råden bjudas in. Det blir en möjlighet att ytterligare belysa hur vardagslivet på öarna påverkas av bristerna i färjetrafiken.

Studie diskuteras

Enligt uppgift diskuterar Trafikverket att genomföra en så kallad åtgärdsvalsstudie för hela Nordöleden. Något sådant beslut är dock ännu inte fattat.

I en åtgärdsvalsstudie skapas en helhetsbild av behov och alternativ, i dialog mellan bland annat Trafikverket, kommuner och regionen. Den ska ta hänsyn till alla trafikslag och alla typer av åtgärder i kombination som kan lösa problem och tillgodose behov.

Genom den omfattande uppmärksamheten i medierna, där bland annat Expressen gav nationell spridning åt resultatet av namninsamlingen, fick ö-råden också goda kontakter med organisationen Skärgårdarnas Riksförbund, som bland annat driver frågor om tillgänglighet och färjetrafik.

Genom att gå med i denna organisation får våra ö-råd nu möjlighet att trycka på direkt hos Trafikverkets/Färjerederiets ledning i Vaxholm.

Nya turlistan högsta prio

På längre sikt kan alltså opinionsbildningen genom den lyckade namninsamlingen få goda effekter.

På kortare sikt handlar det om att bevaka öarnas intressen när det läggs fram förslag på ny turlista. Det arbetet har förstås högsta prioritet.