Här växer Hyppelns nya affär och café fram

Det rivs, röjs, skruvas, spacklas, målas, planeras och skapas något helt nytt inför sommarsäsongen.

Det blir en ny affär. Ett nytt café. En trivsam utemiljö. En samlingsplats. Och ett nytt framtidsprojekt för Hyppelns befolkning att sluta upp bakom.

TEXT OCH BILD: KENNY GENBORG

I mitten av mars 2021 är inget sig likt i Hyppelns affär.

Potatislådan står kvar i ett hörn. Och grönsaksdisken. Ett par kundvagnar. Det är det enda som påminner om att det brukade finnas en affär i byggnaden som en gång i tiden var öns skola.

Det mesta av den gamla inredningen har rivits ut.

Rullbandet och snabbköpskassan är borta. Frysdisken mitt i lokalen likaså.

– Det här är mer än ett affärsprojekt. För oss är det viktigast att vi bygger en gemenskap där hela ön kan vara med, säger Caisa Wiberg när hon ger sig tid att pausa lite i ombyggnadsarbetet.

Caisa är en del av det kooperativ som är under bildande för att organisera det stora engagemang som finns för Hyppelns framtid.

Entusiasm räcker inte

Butiken, caféet och samlingsplatsen vid den gamla skolan skapas inte av sig själv. Eller av enbart entusiasm. Det krävs organisation, styrning, öppenhet och ekonomisk hållbarhet.

Och massor av praktiskt arbete.

På baksidan har Tommy Carlsson lyft på luckan till den trånga källartrappan. Han häver sig ner i underjorden. Det är något med rören till den gamla frysdisken som måste fixas med.

I hörnet till vänster om entrén diskuterar ett par andra av arbetsgruppens medlemmar hur den planerade blomsterhörnan bäst ska utformas.

Allt är på tapeten, från inredning till hur gammalt material och återvunna produkter kan användas för att bygga ett nytt fräscht butikskoncept.

Caféet lika viktigt som butiken

Halva lokalen blir café. Den funktionen är lika viktig som själva affären.

Caisa Wiberg, som är ansvarig för konceptet tillsammans med Karolina Sjöberg och Anna Holmgren, beskrivet visionen som en ”urban lanthandel”.

Enkelt men stilfullt. Lättjobbat med överblick. Personlig service.

– Vi får jobba med de medel vi har. Det blir mörka väggar, lite ruff inredning. Inte så mycket hyllor med varor längs väggarna. Vi bygger upp en lång lanthandelsdisk av gamla dörrar.

Entusiasmen är hög. Framtidstron likaså. Men det saknas inte heller realism. Alla är medvetna om att det är förknippat med stora svårigheter och mycket arbete att få en butik att gå runt på lilla Hyppeln.

På ett sätt är engagemanget och uppställningen för att fixa en fungerande affär ganska typiskt för Hyppeln. Många genuina höpplare kan vittna om att öns befolkning alltid – gång på gång ­– visat sin förmåga att gå samman och hjälpas åt för att få saker att hända. När det verkligen behövs.

Den här gången kommer det att krävas mer än enstaka arbetsdagar och tillfälliga kraftsamlingar. Gänget bakom butiks- och cafésatsning vet att de inte kan göra jobbet ensamma. De behöver en nära nog total uppslutning från öns invånare ­– efter förmåga. Och det måste bli ett lustfyllt långsiktigt engagemang.

– Målet är att alla ska vara med som medlemmar, om vi ska få ihop budgeten, säger Maria Tornberg som nu har rollen att se till att den ekonomiska föreningen kommer på plats.

– Insatsen i kooperativet blir låg, 600 kronor per medlem. Men vi kommer också snart att gå ut med info om att man kan hjälpa till i olika arbetsgrupper.

Många behöver hjälpas åt

Planen är att ha säsongsanställda för att driva butiken och caféet över sommaren, och en deltidsanställd för att kunna hålla begränsat öppet i samband med posthanteringen även vintertid.

Men en hel del ideellt arbete blir en nödvändighet.

– Alla ska kunna hjälpa till med det som just de är bra på. Baka, måla, köra lastmoppe till tippen. Eller vad det nu kan vara. Man ska känna att det kommer vara roligt att göra det, säger Caisa.

– Låt säga att vi är trettio personer som hjälps åt i självgående arbetsgrupper. Då behöver det inte bli så betungande.

Varför tror du att människor på Hyppeln kommer att ställa upp?

– Den sociala biten kommer att locka. Att vi gör något tillsammans.

– Men många har alltid haft mycket åsikter om hur en butik ska fungera på ön och vad man borde göra. Nu har alla möjlighet att vara med och påverka på riktigt och få full insyn i ekonomin och helheten. Vi hoppas man tar det på allvar.


Richard Normington, Stefan Rundeus, Tommy Carlsson, Linus Carlsson, Caisa Wiberg och Maria Tornberg ingår i arbetsgruppen som bygger upp Hyppelns nya affär.

Varför brinner ni för det här projektet?

– Det enkla svaret är att det behövs en affär här för dem som bor här. Men också för besökare på sommaren. Det ska vara lockande att komma till Hyppeln över dan och ta en fika, säger Maria.

– En butik blir en samlingspunkt. Det handlar inte bara om att få tag på livsmedel, utan om att skapa ett naturligt centrum där folk möts och träffas. Och för hamnföreningen är det jätteviktigt att det finns service när man kommer hit med båt, säger Caisa.

Satsningen är också ett svar på den enkät som gruppen gick ut med i vintras och som fick stort gensvar.

– Resultatet visade att människor verkligen är beredda att hjälpa till på olika sätt. Det går inte att driva en affär på ett sådant här litet ställe utan engagemang. Och det går inte att sikta på att vara vinstdrivande säger Maria.

– Det är därför vi har valt att starta som ett kooperativ. Det innebär att den här affären och caféet kommer att ägas av medlemmarna. Alla har lika mycket att säga till om.

Samarbetet med Ica Alexius

Den nya affären på Hyppeln får inte samma utbud och lager som en större dagligvaruhandel. Det är också en del av konceptet för att hålla nere kostnaderna.

– Det blir ett samarbete med Ica Alexius på Öckerö. Vi kommer att handla varor därifrån med rabatt och göra ett litet påslag för att täcka övriga kostnader. Det gör att vi kan ta in små kvantiteter av en vara och minska svinnet.

Servicen med Alexius matkassar kommer också att finnas kvar.

Under högsäsong gäller det att hålla öppet så mycket som det bara går. Men det går inte bara att förlita sig på att öns tillfälliga besökare handlar.

– Det är klart, att om vi som bor här inte handlar, kommer vi tvingas dra ned på service och tider, säger Maria.

Startkapital från hamnen

Hamnföreningen har gått in med ett lån på 100 000 kronor som startkapital. Tillsammans med insatser från medlemmarna ska pengarna räcka till inköp av målarfärg, kassasystem och andra nödvändiga investeringar. Och till varor.

Övrigt ska fixa sig genom ideellt arbete och gåvor.

– Vi har hämtat ett nedmonterat kök som vi fått gratis för att bygga kassadisken av det. Vi har tiggt till oss bord och stolar. Det mesta är skänkegrejer, berättar Caisa.

– Vi fick en gratis diskmaskin. Den är bara 45 centimeter bred. Men vi får klara oss med det första säsongen. Man måste börja någonstans.

I ett hörn står en stor pizzaugn, som är en sponsrad investering.

– Den kommer vi kunna använda på flera sätt. Folk som sett den genom fönstret kanske tror att det blir en pizzeria här. Men så är det inte tänkt, i varje fall inte just nu, säger Caisa.

När är det dags för invigning?

– Målet är att kunna slå upp dörrarna redan till Kristi himmelsfärdshelgen.

– Men då hänger det på att vi får hjälp med att göra allt klart tills dess.