Hyppeln kraftsamlar – bli butiksägare du också

Nu har Hyppelns nya kooperativ startat sin medlemsrekrytering. Den är lika viktig som allt praktiskt arbete. Det behövs många medlemmar för att hålla den service som hela Hyppeln vill ha i en ny affär. Så här blir du medlem och betalar insatsen på 600 kronor.

Richard Normington och Caisa Wiberg sitter i styrelsen för Hyppelns nya kooperativ.

På långfredagen bevisades en gammal sanning. Än en gång. När Hyppeln kraftsamlar för ett gemensamt intresse ställer Hôpplarna upp.

Hyppelns nya kooperativ tog tag i utemiljön vid Hyppelns nya affär och café. Lagom många Hôpplare i alla åldrar gjorde Richard Normington sällskap i vårsolen – och i arbetet med att skura utemöbler, röja upp och snygga till.

Arbetet bedrevs i lika god anda som på lämplig distans.  

Det är många olika insatser på flera olika plan som görs nu, med målet att butiken och det nya caféet ska öppnas i slutet av maj.

Men väldigt mycket hänger på att alla som tycker detta är en bra och viktig satsning för Hyppeln också bidrar som medlemmar. Medlemsinsatserna är avgörande för att kooperativet ska få luft under vingarna.

På ett nyuppsatt anslag i postrummet, och i alla postfack, bjuds nu medlemmar in till Hyppelns nya kooperativ:

”Hyppelns nya affär, café och samlingsplats växer fram som ett kooperativ. Det innebär att alla medlemmar har lika stort inflytande, och att allt vi gör ska vara till nytta för Hyppeln och dig som medlem.”

”Som medlem blir du delägare i affären och caféet, och får ta del av olika medlemsförmåner.”

Insatsen på 600 kronor för privatpersoner kan swishas eller betalas till kooperativets bankgiro.

Swish: 123 347 58 03

Bankgiro:  5649 – 2606

Glöm inte att skriva ditt namn.

Och, som sagt, när Hyppeln kraftsamlar om ett gemensamt intresse ställer Hôpplarna upp.

Det är en gammal sanning.

Som bevisas gång på gång.  

Medlemsstadgar