Förändring i färjetrafiken

Går allt bra med slutbesiktningen så kommer Färjerederiet börja trafikera Källö/Knipplas nya färjeläge den 24/5

Då kommer man att trafikera Nordöleden med 2 färjor och köra efter ordinarie turlista och Ulrika får gå på varv för nedmontering av rampen

Inom kort kommer ny ordinarie turlista finnas tillgänglig på Trafikverkets hemsida

Datumet för byte av turlista kan ändras med kort varsel beroende på resultatet av slutbesiktningen