ÅRSMÖTE 2021 i HYPPELNS FISKEHAMNSFÖRENING

Föreningens styrelse hälsar dig välkommen till årsmöte i hamnföreningen, söndagen den 20 Juni 2021 kl 13.00, på HIK’s fotbollsplan, vid dåligt väder i HIK’s lokal.

Inför mötet ber vi dig att läsa igenom dokumentationen på föreningens hemsida för medlemmarna, årsberättelse, revisionsberättelse samt förslag till nya eller kompletterande regler för styrelsens arbete.

Motioner  som önskas behandlas under mötet ska vara styrelsen tillhanda senast  lördagen den 18 Juni kl 19.00. Motioner kan läggas i brevlådan vid ”Gamla Biblioteket”.

Bara anslutna medlemmar äger rösträtt.

Välkommen

Styrelsen för Hyppelns Fiskehamnsförening