Klart för byggstart av 20 sjöbodar

Nu drar arbetet igång med att bygga 20 nya sjöbodar i Hyppelns hamn. Det är en satsning som kommer att innebära ett rejält ansiktslyft för ön.

– Jag har redan kört ut en grävmaskin till ön och tänkte tjuvstarta lite med markjobbet. Sedan är det tänkt att vi gör klart den delen av jobbet 21-25 februari, säger Gustav Samuelsson.

Gustav är projektledaren och entreprenören som ser till att det stora sjöbodsprojektet nu blir verklighet. Ritningarna har legat klara sedan hösten 2019 och bygglovet blev klart förra året.

Men nu är det dags för första grävskopetaget. Sedan väntar tre månaders arbete innan bodarna väntas stå klara, lagom till sommaren.

– Snickarna är bokade att börja första mars. Då ska alla stommarna vara levererade, säger Gustav.

De 20 nya sjöbodarna byggs runt planket som avskärmar återvinningsstationen på Hyppeln, alldeles bredvid skärgårdskrogen Stora Oset. Det betyder att en väldigt fin och helt outnyttjad del av Hamnföreningens mark kommer till användning. Dessutom får småbåtshamnen Viga en helt ny inramning. Även från sjösidan blir bilden av Hyppeln förändrad.

Varje bod blir 10 kvadratmeter stor. Det blir rött lertegel och del i ett stort trädäck framför bodarna, mot havet och småbåtshamnen.

Det stora sjöbodsprojektet är typiskt för Hyppeln. Planerat, finansierat och genomfört av Höpplarna själva ­– med lokala hantverkare.

Robin Sjöström står för ritningar och situationsplan. Gustav Samuelsson håller genom sitt företag i allt som har med bygget att göra. En förening med alla sjöbodsintressenterna har enats om förutsättningarna och fördelningen av bodarna. Hamnföreningen står för arrendeavtalen.