INBJUDAN TILL UPPSTARTSMÖTE 

HYPPELN EN HÅLLBAR PLATS 

HYPPELN ÄR EN AV SEX ORTER I VÄSTRA GÖTALAND SOM FÅTT STÖD AV VÄSTRA GÖTALANDS REGIONEN OCH ÖCKERÖ KOMMUN. MÅLET ÄR FÖR ATT SKAPA EN LÅNGSIKTIG ORGANISATION FÖR ÖNS UTVECKLING UTIFRÅN DE BOENDES ÖNSKEMÅL. 

REPRESENTANTER FRÅN VÄSTRA GÖTALANDS REGIONEN OCH ÖCKERÖ KOMMUNS ORDFÖRANDE JAN UTBULT KOMMER NÄRVARA PÅ MÖTET. 

KOM OCH PÅVERKA ÖNS FRAMTIDA UTVECKLING! 

När: 6:e mars kl 15.00 

Var: HIK:S KLUBBLOKAL 

HYPPELNS HAMN – HIK – SAMHÄLLSFÖRENINGEN- HÖKERIET