Strid ström av idéer om Hyppelns framtid

Jan Utbult (KD). Bild: Kenny Genborg

Tjänstemännen från VGR trodde det skulle bli ett möte med fem personer. Men höpplarna tänkte annorlunda. Fler än tio gånger så många slöt upp till ett stort grupparbete om öns framtid.

Hyppeln är en av sex orter som får ta del av Västra Götalandsregionens ekonomiska stöd för hur man organiserar sig för att arbeta med så kallad platsutveckling. Det är ett resultat av en gemensam ansökan från öns föreningar.

Hyppeln får 200 000 kronor från Västra Götalandsregionen och 94 000 kronor från Öckerö kommun. Med föreningarnas egna kontanta bidrag och ideella arbetsinsatser kommer man upp i totalt 400 000 kronor, enligt ett beslut från april förra året.

Pengarna används till att skapa och genomföra en handlingsplan och organisation för öns utveckling inom temaområden som Hyppeln själv beslutar om. Men de kan också användas till att köpa in tjänster för planering av konkreta satsningar.

Arbete som pågått länge

Arbetet har redan pågått en längre tid i en arbetsgrupp där öns föreningar är representerade.

Första söndagen i mars 2022 var det dags för att låta alla Hyppelns invånare komma till tals. Kommunstyrelsens ordförande Jan Utbult (KD) var närvarande i HIK:s klubblokal, liksom två av VGR:s processtödjare med uppgift att sätta ramarna och sätta igång tankearbetet hos höpplarna.

VGR-tjänstemännens förväntningar på deltagande visade sig vara lågt ställda. Eller möjligen byggda på erfarenheter från andra orter.

– Vi hade väntat oss att fem personer skulle komma, men här är ju minst femtio sa processtödjaren Anders Nilsson förtjust.

Då räknade han ändå lågt.

Och tankearbetet hade förstås startat för länge sedan. Det här är frågor som ständigt diskuteras på Hyppeln.

Hög ljudnivå och många idéer

Höpplarna visade upp ett enormt engagemang i idéarbetet. Sorlet steg till höga ljudnivåer och mötesdeltagarna sprutade ur sig konstruktiva och konkreta idéer om hur ön kan utvecklas inom framför allt tre områden:

Boende, service och turism.

Och, så alldeles självklart, kommunikationer, även om både VGR och kommunalrådet försökte hålla den frågan borta från dagordningen. Den hanteras i en särskild process, förklarade de.

Men allt hänger ändå ihop, påminde en av mötesdeltagarna med adress till Jan Utbult:

– Du säger att kommunen helst vill ha fler fastboende som är skrivna här för att det ska skapas resurser till mer service. Då är kommunikationerna avgörande. Det är de som hindrar mig från att bli helårsboende och betala skatt här.

På temat boende kom många förslag om hur tillfälliga besökare ska kunna erbjudas övernattningsmöjligheter.

Vandrarhem och en digital tjänst för samordnad bokning av uthyrningsrum var ett par idéer med målsättningen att förbättra förutsättningarna för öns besöksnäring.

En stark besöksnäring gynnar även helårsboende, eftersom underlaget för service ökar. Och det finns mycket att utveckla, enligt idéflödet på mötet.

Marknadsföringen är viktig

Processtödjarna från VGR rekommenderade Hyppeln att lägga tid och kraft på att arbeta igenom hur öns marknadsföring och kommunikation ska se ut.

– Det är viktigt hur man jobbar med detta. Vad vill ni berätta om er själva och hur kan ni samordna er med andra, till exempel Visit Öckerö, Göteborg & Co och Västsvenska turistrådet?

Bostäder för barnfamiljer

Diskussionerna handlade förstås också mycket om behovet av bostäder för öns unga – och med överkomliga kostnader för barnfamiljer som vill etablera sig på ön. I dag är snittåldern för de fastboende på ön 61,1 år. Den behöver sänkas om ön ska kunna fortsätta att fungera som ett levande skärgårdssamhälle.

En mötesdeltagare ställde frågan direkt till Jan Utbult: Varför kan inte Öckerö kommun bygga hyresrätter med låga hyror?

– Kommunens fastighetsbolag har svårt att bygga nya hyresrätter på Hyppeln. Det blir för små enheter för bolaget att hantera. Men privata intressenter kan ta upp en diskussion med kommunen för att vi gemensamt ska skapa förutsättningar för sådan byggnation, svarade kommunalrådet.

Klart före sommaren

Materialet från idémötet ska nu tas om hand i öns arbetsgrupp där föreningarna är representerade. Det ska resultera i en vision, en konkret handlingsplan inom varje tema där det också framgår hur ön ska jobba med frågorna tillsammans med kommunen och andra intressenter.

Den förväntas vara klar redan efter sommaren. Men arbetsgruppen har redan hunnit långt på egen hand. Stormötet genomfördes i processens slutskede.

En ö som har medvind

Projektet ”Hyppeln Vision 2025” genomförs i ett läge när Hyppeln på många sätt har medvind.

Sommaren 2021 hade gästhamnen så hög beläggning att man får gå tillbaka till 1980-talet för att hitta jämförelser.

I år öppnar det EU-finansierade besöksmålet Fortet, restaurangen har precis fått nya ägare med höga ambitioner och Hökeriet café och affär har blivit en succé.

Samtidigt byggs 20 nya sjöbodar som kommer att förändra första intrycket av hamnen, och det finns planer på bland annat ett stort bastubygge i hamnen och en ny lekplats.

Dessutom har en helt ny kategori dagsbesökare hittat till Hyppeln. Sedan några år tillbaka går det att spana in sällsynta fågelskådare längs öns stränder.

Det gav upphov till en av de många utvecklingsidéerna under mötet:

– Gör Hyppeln till västkustens fågelskådarcentrum.