Ö-råden begär ut Färjerederiets beslutsunderlag

De tre ö-råden på Hyppeln, Knippla och Rörö går till gemensam aktion mot Trafikverkets beslut att minska kapacitet på Nordöleden. Ö-råden driver frågan tillsammans med Öckerö kommun och begär nu alla papper på bordet.

Helt utan förvarning har Trafikverkets färjerederi genomfört en betydande minskning av kapaciteten till och från Burö färjeläge. När ett av tre körfält tas bort på färjorna minskar lastutrymmet från normalt dryga 20-talet personbilar i högtrafik till 13.

Det får stora negativa konsekvenser för alla pendlare, och försämrar förutsättningarna för öarnas långsiktiga utveckling. Det blir sämre möjligheter för fler familjer att bli helårsboende.

Den extratur som sätts in mitt på dagen löser inte problemet.

Åtgärden motiveras med säkerheten ombord. Bilarna får inte stå så tätt packade som de gjort i tre filer. En allmän utveckling mot större och bredare personbilar har ökat riskerna.

Ö-råden vidtar nu ett antal åtgärder för att sätta ljuset på Trafikverkets handläggning av frågan, och ifrågasätter beslutsunderlaget. Bland annat begär man att den riskanalys som beslutet grundas på görs offentlig.

Ö-råden påpekar också att om färjorna har packats så tätt att säkerheten äventyrats är det ett bevis för att kapaciteten redan tidigare har varit alldeles för låg i förhållande till behoven. Den borde därför ökas med större färjor och utökad turlista för att Trafikverket ska kunna leva upp till sitt åtagande.

Nu försöker Färjerederiet i stället komma till rätta med problemen genom att minska kapaciteten. Det är en ekvation som inte går ihop.

Öckerö kommunledning har uttryckt att man delar ö-rådens inställning och det tas ett stort antal kontakter för att påverka frågan. Ö-rådens uppfattning är dock att dialogen hittills inte skötts bra från Trafikverkets sida.