Årsmöte Hyppelns Fiskehamnsförening

Hyppelns Fiskehamnsförening kommer att hålla årsmöte den 7 maj 2022 i Församlingshemmet kl. 11.00!

Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast kl 18.00 fredagen den 6 maj, lägges i brevlådan vid hamnkontoret.