Trafikverket vägrar ta intryck av kritiken

Inga argument tycks bita på Trafikverket. Myndighetens ledning håller fast vid beslutet som innebär kapacitetsminskning med 30 procent på Nordöleden. Men ö-råden och Öckerö kommun ger sig inte.

Med rubriken ”Återställ trafikkapaciteten på Nordöledens färjor omgående” publicerade GP en debattartikel söndagen 24 april. Bakom artikeln stod fyra ledamöter från Öckerös politiska kommunledning. Jan Utbult (KD), Jennie Wernäng (M), Marie Brauer (S) och Göran Ohlsson (L).

De tre förstnämnda utgör kommunstyrelsens presidium. Göran Ohlsson är ordförande i Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

Det är en tung markering mot hur Trafikverket har behandlat Öckerö kommun och de boende på Hyppeln, Rörö och Knippla.

Citerat ut debattartikeln:

”Just nu pågår flera spännande projekt på de tre Nordöarna för att få fler att slå ner sina bopålar på öarna. En avgörande faktor för att detta ska lyckas är att kommunikationerna fungerar. Den minskade kapaciteten, på grund av reduceringen av antalet bilar per färjetur, skapar nu stor oro och frustration. Tillgängligheten till de tio öarna i Öckerö kommun har stor betydelse för hela Göteborgsregionens attraktionskraft.”

Politikerna påminner också om att det finns ett regeringsbeslut på att Nordöleden ska vara en allmän färjeled som staten ansvarar för.

Precis som ö-råden och samhällsföreningen tidigare framfört vid många tillfällen pekar politikerna också på att Trafikverket bryter mot sina egna så kallade ”funktionella krav för allmänna färjeleder”. Kraven gäller för alla landets allmänna färjeleder, och är underlag för det avtal som Trafikverket har med sitt eget färjerederi gällande Nordöleden.

Trafikverket beställer en tjänst av Färjerederiet, som definieras i villkoren för trafik på allmänna färjeleder. Men den kapacitet som sätts in på leden motsvarar inte kapacitetskraven som gäller för andra statliga färjeleder.

Öckerös kommunledning ställer sig därför bakom de synpunkter som Hyppeln, Rörö och Knippla framfört:

”Utifrån regeringsbeslutet 1999 ser vi det som en självklarhet att de funktionella kraven gäller även på Nordöleden. Vi förväntar oss därför att Trafikverket ställer krav på Färjerederiet att utföra trafiken enligt de funktionella kraven, och säkerställer finansiering för detta”, skriver politikerna.

”Anmärkningsvärt ifrågasätta uppdraget”

De tar också upp det uttalande som Färjerederiets chef gjorde i P4 Göteborg, där han ifrågasatte varför det överhuvudtaget skall vara biltrafik på Nordöleden.

”Vi anser att det är anmärkningsvärt att Färjerederiet ifrågasätter sitt uppdrag i stället för att göra allt man kan för att genomföra det.”

När ö-råden tagit upp problemen har Färjerederiets ledning hänvisat till att man gjort ett undantag från de funktionella kraven för Nordöleden, och att trafiken körs enligt avtalet. Men när ö-råden vänder sig med frågor direkt till Trafikverkets planeringsdirektör Stefan Engdahl överlåter han till myndighetens nationella planerare för färja och sjöfart att svara. Hon heter Camilla Kindström och upprepar samma svar vid varje kontakt – utan att visa någon större förståelse för problemen.

”Händer att några bilar får vänta”

Så här skriver hon:

Den trafik som körs på Nordöleden är den som är avtalad med färjerederiet. Vi har gått tillbaka till ordinarie tidtabell från och med 15/4 istället för tidtabellen vi hade när vi byggde om lägena. Kapacitetsminskningen pga nedmålning gör istället för att ta 17 bilar per färja tar vi nu 14 bilar per färja. I rusningstrafik så händer de att någon/några bilar får vänta till nästa tur. Vi har utökat med över 1200 extra turer. Vi har utökat på dagen då vi inte har lunchstopp utan kör med två färjor. Att öka mer i rusningstid är dock inte möjligt. Vi kommer härmed att köra på enligt den ordinarie tidtabellen och sedan efter hösten utvärdera hur det gått. Nordö III är i väldigt dåligt skick och är inget alternativ att sätta in i ordinarie trafik. Kommunfärjan är också i ett väldigt dåligt skick.”

Ö-råden har påpekat att färjorna före ommålning ofta lastade mer än 20 bilar vid köbildning, att extraturerna mitt på dagen inte löser problemen för pendlarna samt att det är betydligt fler än någon/några bilar som får vänta på nästa tur i rusningstid.

Konsekvenserna blir stora för enskilda personer, familjer, företag och besökare.

Öppet brev till Trafikverket

Kommunledningens debattartikel ska nu sändas i form av ett öppet brev riktat till Färjerederiet och Trafikverket.

Ö-råden och Hyppelns samhällsförening fortsätter planera för nästa steg i försöken att få myndigheten att lyssna och ta ansvar för sitt åtagande.

Kommunledningen har meddelat att det också tas nya direktkontakter därifrån med Trafikverket och myndighetens färjerederi.

Problemen med den plötsliga kapacitetsminskningen på Nordöleden har uppmärksammats av flera medier. Bland annat GP och Sveriges Radio har gjort omfattande reportage för att belysa konsekvenserna för resenärerna och arbetsmiljöproblematiken för Färjerederiets medarbetare.

Både ö-råden, samhällsföreningen och kommunen har också påpekat att färjetrafiken på Nordöleden är en regional utvecklingsfråga som är en angelägenhet för många fler än enbart boende i Öckerö kommun.