Brännässlor, tång, bodar, färjor, fort och visioner

Det är inte bara bilfärjorna som är i fokus för Samhällsföreningen på Hyppeln. Påtryckningarna på Trafikverket fortsätter för att den minskade kapaciteten i färjetrafiken ska kompenseras. Men samtidigt driver Hyppelns föreningar flera andra stora frågor.

­Arbetet med att påverka färjetrafiken bedrivs på flera plan och flera forum. Hyppeln, Rörö och Knippla arbetar bland annat genom Skärgårdarnas Riksförbund där erfarenheter kan delas med andra regioner som servas av Trafikverkets färjerederi.

Samtidigt förs fortfarande samtal mellan Öckerös kommunledning och färjerederiet.

Men det är mycket annat på gång på Hyppeln. Både positiva framtidsprojekt och akuta saker som Öckerö kommun behöver lösa direkt.

Marie-Louise Ljung och Eva Karlsson har nyligen varit på en konferens om hur VGR-projektet Hyppeln Vision 2025 ska tas vidare.

– Under två dagar arbetade vi intensivt med handlingsplanen för Hyppeln. Jag hoppas inom kort kunna återkomma med mer information från oss i projektgruppen, säger Marie-Louise.

Samtidigt driver Marie-Louise på i ett par akuta brännheta Hyppelnfrågor.

Den ena gäller hur det ser ut på Sandtången. Brännässlor och gammal rutten tång håller på att ta över den kommunala badplatsen. Så kan det inte se ut, anser Marie-Louise. Det är både riskabelt för lekande barn och otrevligt för badgästerna.

– Jag har kontakt med miljö- och samhällsbyggnadsnämndens ordförande Göran Ohlsson. Vi kräver en betydande förbättring av skötseln av Sandtången jämfört med förra året. Det gäller både bortforsling av tång och uppgrävning av brännässlor, säger hon.

En annan fråga skapar också stor frustration på Hyppeln. Sedan ett par år tillbaka har Hyppelns föreningar legat på för att den kommunala lekplatsen ska flyttas från fotbollsplanen till Viga mitt i hamnområdet.

– Nu har kommunen otroligt nog meddelat att det inte ligger inom budgetramen i år heller. Det verkar som vi får vänta ytterligare, säger Marie-Louise Ljung.

På Hyppeln växer de nya sjöbodarna fram med rekordfart. De nya krögarna fortsätter renovera och förbereda sommarens nyöppning av restaurangen i hamnen. Och för det stora nya besöksmålet Fortet närmar sig starten av altanbygget på öns högsta punkt. Bygglovet är klart efter lång handläggningstid och många diskussioner med Öckerö kommun.

– Där behöver vi hjälp när vi väl börjar bygga, säger Arne Johansson som driver projektet tillsammans med bland annat Marcel Larsson.

– Inne i Fortet är vi så gott som klara. Det som ska till nu är lite bord, stolar och hyllor. Och så jagar vi efter historiska föremål inne på Amf4. Bohusläns museum har sagt att de ska komma och titta och kanske hjälpa oss att göra rätt med sakerna.

Invigningen av Fortet är planerad till sommaren, men datum är ännu inte fastlagt.