För första gången: Hyppeln samlas runt gemensam vision

Nu har Hyppelns föreningar styrt upp arbetet med att samla alla goda krafter mot det gemensamma målet: Hyppeln ska alltid fortsätta vara en levande ö året runt. Sex områden sätts i fokus.

Det är ingen brist på goda idéer eller initiativ på Hyppeln. Så har det alltid varit. Det kommer hela tiden nya bevis för handlingskraften och vad som kan åstadkommas med ideellt arbete. I år är gästhamnens fortsatta upprustning, HIK:s lyckade midsommarfirande och de nya sjöbodarna tre väldigt påtagliga exempel.

För att inte tala om det uppmärksammade och spännande projektet med att öppna Fortet på Storevale med den stora utsiktsaltanen som byggs under sommaren.

Och mycket, mycket annat.

83 goda idéer

När höpplarna fyllde HIK:s lokal i mars 2022 för att diskutera vad som krävs för att utveckla Hyppeln kom hela 83 goda utvecklingsidéer in till arbetsgruppen.

Nu ger det VGR-stödda projektet Hållbara platser en unik möjlighet att samordna alla initiativ – och styra mot en gemensam målbild. Det är något helt nytt för Hyppeln, och förväntas leda till fler och effektivare utvecklingsinsatser för öns långsiktiga överlevnad som ett levande skärgårdssamhälle.

­– Det nya goda samarbetsklimatet mellan öns föreningar har varit en förutsättning för att vi skulle få det här projektet. Och nu ger projektet oss metoder för att åstadkomma det vi behöver göra. För oss är det viktigt att ön tar kontroll över sin egen framtid, säger Ann Carlsson, som har rollen som processledare.

Det är precis den inriktning som föreningarna började skissa på ett år tidigare när planen för Fortets nyöppning blev konkret. Här kan du läsa om de tankar Samhällsföreningens ordförande Arne Johansson och Hamnföreningens Jan Borgman hade i juni 2021.

Hyppelns Utvecklingsråd bildat

Samtliga föreningar, som har till syfte att bidra till Hyppelns allmänna utveckling, står bakom nybildade Hyppelns Utvecklingsråd. Nu har organisationen och formerna för samarbetet spikats.

En samordningsgrupp med representanter utsedda av föreningarna ska hålla ihop de olika i delarna, ta fram handlingsplanen och hålla den uppdaterad – men förstås också se till att idéerna om olika aktiviteter förvandlas från ord till konkret handling – till nytta för hela Hyppeln.

I gruppen ingår Marie-Louise Ljung, Eva Karlsson och Arne Johansson från Samhällsföreningen, Cissi Andersson och Katarina Andersson från HIK, Ann Karlsson, Jan Borgman och Mikael Krohn från Hamnen samt Richard Normington från Hökeriet.

Marthe Vakoufari, som har stor erfarenhet av den här typen av processer har knutits till projektet som stöd. Därmed ges utvecklingsarbetet en helt annan styrfart än vad som annars skulle vara möjligt.

Alla kan vara med i arbetet

Men för att förverkliga idéerna krävs att många fler som är boende eller har anknytning till Hyppeln engagerar sig. Jobbet måste göras i ett brett samarbete över föreningsgränserna. Och det kommer att finnas goda möjligheter för alla att påverka konkret genom att engagera sig i de olika arbetsgrupper som bildas.

Vad är det då Hyppelns visionsprojekt ska åstadkomma? Projektet har finansiering från Öckerö kommun och Västra Götalandsregionens medel för platsutveckling. Men det är inte pengar som kan användas till inköp av prylar, däremot av tjänster.

Sex övergripande fokusområden

Efter stormötet i mars, där en betydande del av Hyppelns invånare deltog, sorterades den stora mängden utvecklingsidéer upp i sex fokusområden.

  • Skapa möjlighet för fler att bo och verka året runt.
  • Bibehållen service året runt.
  • Kommunikation och marknadsföring.
  • Nordöarnas samverkan avseende färjetrafiken.
  • Utveckling av en hållbar besöksnäring.
  • Utveckling av samverkan med kommunens förvaltningar.

Vissa av de konkreta idéerna ska drivas av arbetsgrupperna, eller av de enskilda föreningarna. Andra idéer bedöms bättre kunna förverkligas genom privata engagemang. Men de övergripande frågorna hanteras av utvecklingsrådet.

Kommunikationer överst på agendan

Färjetrafiken och kommunikationerna är den överlägset mest angelägna frågan för Hyppelns långsiktiga överlevnad, och för livet på ön som det ser ut i dag. Det framkom tydligt i den enkät utvecklingsrådet lät genomföra i våras. Kommunikationer pekas också ut som det i särklass största hindret för människor att flytta till Hyppeln, men också för besökare.

Som vi tidigare har rapporterat pågår ett intensivt arbete med att förklara för Trafikverkets färjerederi hur förutsättningarna för att resa inom kommunen måste bli bättre. Färjerederiet har svarat med att tillsätta en utredare som ska titta på olika alternativ för Nordöledens framtid. Hyppeln.com återkommer med en rapport om hur detta utvecklar sig.

Andra exempel på stora övergripande frågor som drivs inom ramen för det nya utvecklingsrådet är behovet av hyreslägenheter och boende för äldre på Hyppeln.

Besöksnäringen ska utvecklas

Inom det fokusområde som handlar om att utveckla besöksnäringen utgår man från olika teman som tillsammans kan skapa attraktiva paket för olika typer av besökare på ön.

Det första är övernattningsmöjligheter i form av vandrarhem.

Det andra är att förverkliga idén om en bastu med god standard i den yttre delen av hamnen.

Det tredje temat är att stötta den nya restaurangverksamheten med förlängd säsong och konferenspaket.

Slutligen pekas möjligheterna att konceptutveckla Fortet som besöksmål ut.

När de olika komponenterna kommer på plats ökar Hyppelns attraktionskraft på många sätt. Det skapar i sin tur underlag för lokala jobb, service och kommunikationer. Allt hänger ihop. Fortet och bastun bidrar till restaurangen och vandrarhemmet. Och vice versa.

Ökat intresse för vad som händer på Hyppeln

Fortsätt att följa rapporteringen om Hyppelns utveckling på Hyppeln.com. Det är många som är intresserade. Förra året slog Hyppelns hemsida åter nytt besöksrekord med närmare 50 000 visade sidor. Men fler behöver få kännedom om alla möjligheter och alla upplevelser Hyppeln har att erbjuda. Dela därför gärna vår information i sociala medier.