Stort valmöte om Hyppelns ljusa framtid

Vad vill de politiska partierna egentligen göra för att Hyppelns framtid ska fortsätta vara ljus? Missa inte möjligheten att ta reda på det innan du lägger din röst i valet i september. Skriv redan nu in tisdagen 23 augusti klockan 18.00  i kalendern.

Nu får du chansen att jämföra vad Öckerös ledande politiker tycker är viktigt för Hyppelns framtidsmöjligheter ­– och hur de planerar att driva frågorna framöver.

Det är Hyppelns samhällsförening som har bjudit in till frågestund inför valet, på uppdrag av Hyppelns invånare.

Inbjudan har gått ut till samtliga partier i kommunfullmäktige, samt det nystartade Brobyggarpartiet. När detta skrivs, 10 juni, har fem partier tackat ja: Kristdemokraterna, Moderaterna, Socialdemokraterna, Brobyggarpartiet samt Vänsterpartiet.

Politikerna kommer att vara förberedda på tre till fyra frågeställningar, som Hyppelns nystartade visionsgrupp formulerar.

När hôpplarna själva diskuterar öns framtid brukar det var stora grundläggande behov som kommer högst på listan. För att säkra öns långsiktiga utveckling som ett levande skärgårdssamhälle året runt behöver tillgängligheten med fungerande kommunikationer stärkas. Men det behövs även hyresrätter och andra boendeformer som gör det möjligt för både unga och den äldre generationen att stanna kvar på ön.

Det brukar politiker i alla läger hålla med om. Men hur har de tänkt sig att driva dessa viktiga frågor efter valet?

Och inom det pågående arbetet för att utveckla Hyppeln har det kommit fram en lång rad andra idéer, för att långsiktigt garantera underlaget för olika typer av service på ön.

Hur ställer sig kommunpolitikerna till sådana initiativ, vad kan de påverka och på vilket sätt är de beredda att stötta?

Allt talar för en intressant och givande diskussion. Frågestunden 23 augusti hålls i HIK:s klubblokal.