Du kan rösta på Hyppeln på valdagen

Det kommer att vara möjligt att rösta i Församlingshemmet på valdagen även i årets val. Trots att det hänvisas till Hälsö på röstkorten som delats ut.

Många hypplare har reagerat över informationen i röstkorten. Där hänvisas till Hälsö BK:s klubblokal på Bollstigen 4 på Hälsö. Där är vallokalen öppen 8.00-20.00 på valdagen 11 september.

Det framgår inte att det även i år är möjligt att rösta på Hyppeln. Ingen ska behöva åka över till Hälsö för att lägga sin röst i valen till Riksdagen, Västra Götalandsregionen och Öckerö kommun.

Precis som vi tidigare val går det bra att rösta i Församlingshemmet. Men öppettiderna är kraftig begränsade jämfört med tidigare. På Hyppeln kan du rösta mellan 10.00 och 14.00.

Det formella skälet till att vallokalens öppettider begränsas är att Valmyndigheten i år betraktar röstningen på Hyppeln som förtidsröster – även om de lämnas på valdagen.

Så kom ihåg att du måste rösta senast 14.00 på valdagen, om du inte vill åka in till Hälsö.

Observera att Församlingshemmet inte är öppet för förtidsröstning andra dagar.

Du hittar all information om röstning på Valmyndighetens hemsida val.se