Utbult (KD) om personfärjor: ”Hål i huvudet”

Det lär inte bli något av Färjerederiets idé att ersätta de gula bilfärjorna på Nordöleden med person- och godstrafik. Utredarna sågar idén. Och Öckerö kommun säger blankt nej.

– Det är helt hål i huvudet. Glöm det. Ett P-hus på Burö för 700 bilar – det kommer aldrig att hända.

Så kraftfullt uttryckte sig kristdemokraten Jan Utbult under valdebatten på Hyppeln när framtiden för Nordöleden kom upp. Det blir ingen övergång från bilfärjor till person- och godstrafik. Problemen måste lösas på annat sätt.

Som grund för sitt tvärsäkra uttalande hade Jan Utbult de färska intrycken från ett möte dagen innan, med utredaren för färjeledens framtid. Där fick kommunen och ö-råden på Hyppeln, Rörö och Knippla förhandsinformation om vilket huvudspår utredningen landar i. Det vill säga vilken rekommendation Trafikverket kommer att få för att på lång sikt lösa kapacitetsproblemen på Nordöleden.

Radiointervjun skapade oro

Tanken på att det inte ska vara möjligt att ta med sig bilen har väckt ont blod på alla tre nordöarna efter att Färjerederiets chef i våras ifrågasatte de gula statliga färjorna i en radiointervju.

Idén kom sedan tillbaka som ett av fyra alternativ i direktiven till en utredning om Nordöledens framtid. Avsikten är att ta fram ett underlag för ett inriktningsbeslut för långsiktiga och hållbara åtgärder på Nordöleden.

Utredaren ska rangordna fyra alternativ och värdera dem utifrån teknik, kapacitet och ekonomi. Resultatet ska läggas fram före årsskiftet, men konsulten som skriver rapporten har redan kommit ganska långt.

Utöver person- och godstrafik tittar man på ett ”noll-alternativ” med fortsatt trafik enligt dagens modell, en uppgradering med färjor som rederiet har i sin ägo samt investeringar i helt nya färjor.

Kommunen känner inte igen sig

22 augusti skickade Öckerö kommun sina synpunkter på utredningen. Skrivelsen har formulerats i dialog med ö-råden. Och den inleds med en skarpt formulerad invändning mot problemformuleringen i Trafikverkets direktiv. Kommunen känner inte igen sig i hur verkligheten beskrivs.

”Det är olyckligt att Trafikverket beskriver det som ett problem att det förekommer nybyggnation på Nordöarna. Från kommunens håll är problemet främst att allt fler fastigheter omvandlas till fritidsboende samt att medelåldern på öarna är hög och ökar… Den långsiktiga trenden på Nordöarna är att befolkningen minskar och detta behöver motverkas.”

Kommunen stämmer in i kraven från människor som bor på Nordöarna om bättre service i färjetrafiken ”för att det ska vara möjligt att bo och pendla på ett acceptabelt sätt”.

Regeringsbeslut från 1999

När det gäller kombinationen gods- och passagerarfärja påpekar Öckerö kommun att regeringen 22 december 1999 beslutade att Nordöleden skall vara allmän färjeled och att Trafikverket därför inte har mandat att förändra det.

Däremot kan kommunen tänka sig persontrafik mellan Nordöarna och Lilla Varholmen som ett komplement till dagens trafiksystem.

Kommunen tar också upp Nordöarnas betydelse ur ett regionalt perspektiv. Både för besöksnäringen och för regionens näringsliv som konkurrerar om internationell kompetens. Och man påpekar att en långsiktig lösning med investeringar också måste medföra garantier för att trafiksystemet fungerar här och nu.

Utbult har en teori

Under debattkvällen i HIK:s lokal på Hyppeln fick kommunstyrelsens ordförande Jan Utbult en publikfråga om vad han trodde låg bakom idén om personfärjor.

– Min teori är att rederichefen hade en tanke om att personfärjor skulle vara finemang av kostnadsskäl. Men enligt de signaler vi har fått kommer utredaren att säga att det inte finns på kartan, svarade han.

– På lång sikt är fyra nya färjor enda lösningen. På kort sikt trycker vi på för att de ska sätta in och betala för en extra färja.

Socialdemokraternas kommunalråd Maria Brauer höll med:

– Nordöleden måste förbättras. Som kommunpolitiker kan vi bara med alla till buds stående medel påverka Trafikverket.