Frågorna viktigare än svaren i valdebatten på Hyppeln

Marthe Vakoufari var moderator i valdebatten med nio kandidater till kommunfullmäktige.

Det viktigaste med valdebatten på Hyppeln visade sig inte vara vad politikerna svarade på frågorna. Utan vad Hypplarna hade att säga till politikerna.

Nio partier skickade sina ledande kommunpolitiker till utfrågningen i HIK:s lokal på Hyppeln. Sju partier som finns i fullmäktige i Öckerö kommun den här mandatperioden. Och två som vill in (C och BP (Brobyggarpartiet)).

Det blev en unik möjlighet att ta del av partiernas syn på framtiden – och samtidigt också påverka Hyppelns framtid genom att visa upp vad Hyppeln vill, kan och behöver.

Moderatorn Marthe Vakoufari och publikfrågorna pressade fram ställningstaganden i sådant som har stor betydelse för hur vardagslivet fungerar för alla som bor på de mindre öarna.

Politikerna tvingades tänka efter. Sedan sa de förstås sådant som de antog att just den här målgruppen ville höra. Det är ju ändå valrörelse.

Efteråt uttryckte flera av dem spontant hur imponerade de var över publiktillströmningen och engagemanget. De uppfattade att det är mycket på gång på Hyppeln.

Bara det är värdefullt för framtiden.

Frågor och svar känns igen

Men hur gick då snacket? Jo, runt, runt i en loop utan slut med de gamla vanliga frågorna.

Vi känner alla igen dem. Vi har hört det mesta förut.

Fler barnfamiljer skulle behöva välja att bo på Hyppeln. Inte en enda av de nio tycker förstås något annat.

Men det är inte möjligt om det inte finns bostäder som går att köpa eller hyra till rimlig kostnad. Och inget kommer någonsin att fungera för en barnfamilj om det inte blir ordning på färjetrafiken och Västtrafiks tidtabell.

Och med allt färre bofasta viker skatteintäkterna och underlaget för kommunens service.

Alla är helt överens om det också.

Ändå fortsätter rundgången i debatten.

Det är inte konstigt att frustrationen läcker ut när publiken släpps in i frågestunden. Det är inte snack som behövs. Alla vill se verkstad.

Problemet är att nyckeln till verkstaden inte finns i Öckerös kommunhus. Den ligger inte i någon av de nios händer.

Inte lätt att vara politiker

De är inte helt maktlösa, även om det låter så ibland. Så låt oss titta på hur de resonerar, vad de lovar, vad löften kan vara värda och vad de faktiskt skulle kunna göra.

Först vill jag påminna om att det inte är en särskilt tacksam roll att vara politiker i en liten kommun. Det är bara kommunstyrelsens ordförande, just nu kristdemokraten Jan Utbult, som är heltidsanställd. De två vice ordföranden, moderaten Jennie Wernäng och socialdemokraten Maria Brauer, har halvtidstjänster, vad jag förstått. De andra är fritidspolitiker.

Det kräver många timmar av obetalt arbete på kvällar och helger att hålla sig insatt i komplexa frågor om kommunens framtid, och om hur egna och partiets idéer fungerar ihop med lagstiftning och prioriterade behov i en skattefinansierad verksamhet.

Mot den bakgrunden finns det all anledning att ha respekt för politikernas insatser. Och för att de möter väljarna öga mot öga på Hyppeln. Väljare som ibland är hyfsat förbannade.

”Livsfarligt att ge löften”

Tänk också på att frågorna under debatten i HIK-lokalen var skräddarsydda för Hyppeln. De fokuserade på det som ligger närmast Hypplarna.

Partierna går till val även på andra, betydligt större politikområden. Men här pratades inte i första hand kriminalitet, invandring, vård, skola och energi.

Det var också påfallande brist på konkreta vallöften denna kväll. Jan Utbult (KD) sa faktiskt precis som det är: ”Det är livsfarligt att komma med löften, man riskerar att få sådana svekdebatter.”

Alla partier öste kärlek över Hyppeln för öns vision om ett levande skärgårdssamhälle året runt. Det är inte så konstigt. Samma vision finns på alla öar och är densamma för Öckerö kommun.

En bro löser inte allt

Det finns aldrig en enda universallösning på alla kända problem. Det är nog alla överens om, utom Stefan Fransson och hans Brobyggarpartiet då. Fransson från Knippla försöker fixa fyra år i fullmäktige med ett enda budskap: Det ska byggas en bro mellan Hisingen och Hönö.

Där handlar det mer om luftig opinionsbildning än krass realpolitik.

Många väljare kanske delar Franssons uppfattning, men en bro ligger inte inom det möjliga, ska vi säga de närmaste tio åren. Det är inte sannolikt att alla andra partier i Öckerö kommun och Göteborgs stad skulle byta åsikt och sätta igång projekteringen 12 september.

Skulle de göra det, handlar det ändå om flera års utredningar, kalkyler, upphandlingar och förberedelser innan ett flerårigt bygge kan starta.

Därför blir det lite fånigt när Brobyggarpartiet med en papegojas retoriska förmåga svarar ”en bro till Lilla Varholmen” på frågor om hur det ska bli fler bostäder på Hyppeln och bättre färjeförbindelser till Burö.

Färjorna ingen vattendelare

Frågan om bil- och personfärjorna på Nordöleden är ingen politisk vattendelare i kommunpolitiken. Alla ställer sig bakom kraven på Trafikverket att förbättra servicen. Alla suckar uppgivet över VGR-ägda Västtrafiks slappa oförmåga att synka bussarna med de statliga färjorna. Men det finns några små skillnader.

S har tidigare sagt att Öckerö kommun borde återgå till att sponsra extraturer. De styrande borgerliga partierna håller emot. De är statens ansvar att betala för trafiken, släpper man efter där finns risk för att hela ansvaret med tiden hamnar i kommunens knä.

I debatten på Hyppeln verkade S ha anslutit sig till den linjen.

”Vi är rörande eniga. Det är inte vi som bestämmer över turlistan. Som politiker kan vi bara på enad front stå på invånarnas sida och med alla till buds stående medel påverka Trafikverket”, sa Maria Brauer (S).

Men det räcker inte att politikerna trycker på. Befolkningen på öarna, passagerarna som hamnar i köer och upplever begränsningarna, måste också ligga på direkt hos Trafikverket. Politikerna vittnade om att de ständigt får höra från Trafikverket att allt verkar fungera bra på Nordöleden ­– eftersom ingen klagar. ”Mejla, mejla och mejla”, var uppmaningen till Hypplarna.

Kan bilfritt vara en fördel?

Det finns ändå tydliga ideologiskt grundade skiljelinjer i debatten om färjorna.

Både V och MP tog lyfte klimat- och livsstilsargument, där omställning är nödvändig och bilfri miljö på mindre öar kanske rent av en fördel. Om man har det perspektivet.

”Till Kalvsund flyttar barnfamiljer. Där föds fler ungar. De har ingen kommunal service. Där är det bilfritt. Och det finns många hantverkare”, sa Boel Lanne (MP).

I denna, på Hyppeln, så laddade fråga kan man också notera att Liberalernas Erik Johansson också påpekade att det kan vara viktigt att tänka nytt när samhället förändras: ”Yngre som vill flytta ut, kanske inte ens äger en bil”, sa han och pratade om persontrafik: ”Det går inte att lova något, men det ska vara blixtsnabba kommunikationer mellan öarna och Lilla Varholmen”.

Boplikt vänsterns lösning

I bostadsämnet går det också att hitta ideologiska skillnader. Men också fler konkreta förslag.

För en ung familj utan stort sparkapital är det svårt att köpa bostad, även på Hyppeln. Förbättras tillgängligheten och servicen skulle priserna på hus, och de få lägenheter som finns, antagligen stiga. Det skulle kunna driva på utvecklingen mot mörka rutor vintertid.

Hyresrätter existerar inte. Vänstersidan vill använda politisk styrning för att ändra på det. Högersidan hänvisar till privata initiativ i första hand.

Miljöpartiets Boel Lanne tog upp sitt partis krav på boplikt i nybyggda bostäder på landsbygden, som man även har motionerat om i riksdagen utan framgång.

Enligt dansk förebild skulle den som äger ett året-runt-hem, som man inte själv bor i, vara skyldig att hyra ut bostaden.

Hon fick stöd från Vänsterpartiets Annika Andersson: ”Hyresrätter med boplikt är enda sättet att få folk att bo här. Det måste vara vårt eget fastighetsbolag som bygger. Om det är privat eller som bostadsrätter kan folk bestämma själva”.

Maria Brauer (S) höll med: ”Vi tycker som MP om boplikten och driver frågan mot vår kongress”.

Partierna på vänstersidan vill även återinföra det statliga investeringsstödet för hyresrätter, med hopp om att få ner hyrorna i nybyggt. Det är också en fråga för riksdagsmajoriteten, inte för kommunen.

Distansarbete passar inte hemtjänsten

KD, M och L uteslöt inte att kommunens eget fastighetsbolag skulle kunna spela en mer aktiv roll för fler bostäder på Hyppeln. Men det är med tvekan.

Jan Utbult (KD): ”Vi kan låta Öfab titta på det, men det kan vara svårt att få ihop ekonomin. Det blir höga hyror och underhållskostnader. En privat aktör kan göra det mer effektivt.”

Han hänvisade till andra ägandeformer, till exempel hyrköp. Då hyr man först ett par år från företaget som bygger, och kan sedan räkna av delar av hyran mot köpeskillingen.

Moderaternas Jennie Wernäng talade också om en ”ödesfråga” och att det måste hända något snabbt. ”Vi kan inte vänta tio år. Då kommer allt att vara släckt”. Hon lyfte flera konkreta idéer, från flytande bostäder (”hade passat jättebra om ön själv vill”), till Attefallshus och coworking-platser för ett anpassat arbetsliv.

Det kan underlätta för många kontorsarbetare som nu har möjlighet att arbeta på distans, men medarbetare i hemtjänsten runt om i kommunen blir nog inte så imponerade.

SD höll låg profil

Sverigedemokraterna har en stark ställning på Hyppeln. Det visades inte minst i senaste riksdagsvalet. Men i kommunpolitiken verkar partiet ligga anmärkningsvärt lågt. Det är i varje fall intrycket från mötet på Hyppeln.

Det var inte enda gången hon begärde ordet, men i mina anteckningar från debatten fastnade bara ett inlägg från Anna Brewer SD. Hon höll med om att trycket måste öka på Trafikverket, och hon ställde en fråga till övriga i panelen: ”Finns det något annat att göra? Ekonomiskt försvarbara hyresrätter kanske?”.

Centern då? SD:s motpol på riksplanet höll också låg profil. Fullmäktigekandidaten Berit Gullbransson rådde oss alla att börja tänka mer innovativt. På ett helt nytt sätt när det gäller kommunikationer. Med elfärjor, digitala verktyg eller något annat. Hållbart och nytänkande: ”Hyppeln kanske kan bli en självförsörjande ö”, sa hon.

Politikerna var nöjda med kvällen. Frågan är om Hypplarna var det. Men sådan är politiken. På gott och ont.

KENNY GENBORG