Hyppelns Fiskehamnsförening AB som också äger affärslokalerna, bildade för en tid sedan Hyppelns Livsmedelsbutik AB. Styrelsen i bolaget består av människor från samtliga föreningar på ön, detta med avsikt att göra frågan till en angelägenhet för hela ön.

Hyppelns Livsmedelsbutik AB har fått som mandat att etablera en affär på ön som kan ge öns fastboende och säsongboende samt öns gäster ett serviceerbjudande året om i den form och koncept som efterfrågas samt hållbar för en långsiktig drift.

Om du har frågor eller synpunkter om affären du vill dela med styrelsen i Hyppeln Livsmedelsbutik, så skicka en e-post till butiken@hyppeln.com


Nytt Servicepunkt: Hyppeln Lanthandel med livsmedelsbutik, café, bibliotek, postpaket och InfoPoint

I många år har det funnits en livsmedelsbutik på ön som under årens gång har subsidierats av hamnföreningen. Möjlighet till detta stöd finns inte längre då man inte klarar de årliga förlusterna.

Med den lilla populationen på ca 170 invånare så är det i princip omöjligt att få lönsamhet sett över helår. De två senaste åren har andra aktörer drivit sommarbutik då befolkningen och besökarantalet mångdubblas under sommarsäsongen. Vi är nu den enda av de tre nordöarna som inte har någon som helst service för fastboende eller besökare under lågsäsong. Dessutom så blir det ingen kontinuitet med olika sommaraktörer varje år.

Öns invånare har önskat att kunna köpa enkla livsmedelsvaror året om, ses på caféet och ”tjöta lite”, ta en kaffe & fika och kunna ha socialt umgänge, hämta sina postpaket, få levererad ut matkassar beställt från ICAs näthandel, se och läsa samt låna och lämna in böcker från Öckerö bibliotek.

Hyppeln är välbesökt under sommartid med den lugna lilla gästhamnen samt vår fantastiska promenadslinga och vår vackra badplats, Sandtången. Höst och vår är det mängder med fågel och naturintresserade som söker sig hit av skilda skäl. I tidigare år har dessa människor nästan bara erbjuds köp av livsmedelsprodukter & fika i affären, inget ställe att sätta för att ta en kopp kaffe, få regnskydd, ja inte ens en toalett finns att tillgå för den behövande.

Vår idé är att slå samman butik, café, bibliotek, posthantering och lokalt galleri i samma lokal tror vi kan öka attraktiviteten att komma till vår ö även utanför säsong samt att vi med detta kan bygga en naturlig mötesplats för de fastboende. Med tiden bör vi kunna få såpass ekonomi att vi i vart fall bär kostnaderna för verksamheten.

Vi har en liten filial till Öckerö bibliotek som är tänkt att flyttas från sin undanskymda tillvaro upp till caféet. Här kan man då bjuda in författare ordna läsaftnar med mera. 

Framtidsmål

En fungerande servicepunkt som drivs i egen regi med livsmedelsbutik, café, post, bibliotek och toalett och sittplatser för besökare. Under sommartid är sortimentet större, inkluderande även färskvaror. Under vintertid mer begränsat med begränsade öppettider. Komplettering av livsmedelsvaror sker genom matkassar via ICA.

Vägen vidare

Vi skickade in ansökan till Länsstyrelsen via Jordbruksverket januari 2019 där vi söker om stöd för investering av ombyggnad av lokalen samt uppgradering av kylanläggningen m.m. Vi söker om stöd för 50% av kostnaderna för detta. De resterande 50% må ske via lån eller stöd från Hamnföreningen.

Om positivt svar från Länsstyrelsen, så har vi som mål att få klart ombyggnaden av lokalen innan 2019-12-31.

Idéskiss av lokalen

Nedanför hittar ni några idéskisser på hur vi ser för oss att lokalen kan organiseras och se ut. Korrigeringar vill förekomma.