Här finns information från styrelsen i Hyppelns Samhällsförening om pågående projekt på ön, anteckningar från styrelsemöten, lista över styrelsemedlemmar, stadgar och en förslagslåda. 

Notera att Samhällsföreningen har inte haft större fysiska sammankomster under 2020 p.g.a. Covid-19. Läs mer om rekommendationerna på Öckerö Kommuns hemsida.

Nyhetsbrev från Skärgårdarnas Riksförbund, Februari 2022.