Här hittar du länkar till anteckningar och protokoll med anknytning till Hyppelns samhällsförenings verksamhet.

Protokoll från kommunens möten med Öråd och Samhällsföreningar.

Fyra gånger per år arrangeras informationsmöten mellan kommunen och öråden. Dessa leds av kommunchefen.  Nedan hittar du länka till kommunens protokoll från dessa möten.

Öckerö kommuns Örådsprotokoll

Anteckningar från Samhällsföreningens möten.

Styrelsemöte 2017-10-13

Styrelsemöte 2017-09-06

Allmänt möte samhällsföreningen 2017-06-04

Styrelsemöte 2017-03-18

Årsmötesprotokoll 2017-01-26

Informationsmöte 2016-09-11

Årsmötesprotokoll 2016-03-13

Styrelsemöte 2016-08-18

Styrelsemöte 2016-04-04

Allmänt möte samhällsföreningen 2015-11-14