Här hittar du länkar till anteckningar och protokoll med anknytning till Hyppelns samhällsförenings verksamhet.

Protokoll från kommunens möten med Öråd och Samhällsföreningar.

Fyra gånger per år arrangeras informationsmöten mellan kommunen och öråden. Dessa leds av kommunchefen.  Nedan hittar du länka till kommunens protokoll från dessa möten.

Öckerö kommuns protokoll från Öråd

Bilaga från ö-samråd 2021-11-23: Trygg i Öckerö.

Anteckningar från Allmöten på Hyppeln

Möten där alla föreningar på ön är representerad, och där de presenterar senaste händelser i var sin förening.

Informationsprotokoll Allmöte på Hyppeln 180902

Anteckningar från Samhällsföreningens möten

Protokoll styrelsemöte 2022-05-14

Protokoll styrelsemöte 2022-01-29

Protokoll Årsmöte 2022-03-06

Protokoll styrelsemöte 2021-09-11

Protokoll styrelsemöte 2021-01-28

Protokoll styrelsemöte 2020-11-08

Protokoll styrelsemöte 2020-06-24

Anteckningar från Samhällsföreningens årsmöte 2019

Protokoll styreslesmöte Hyppelns Samhallsförening 2018-08-26

Protokoll styreslesmöte Hyppelns Samhallsförening 2018-04-08

Samhällsföreningens årsmöte 2018-02-24

Styrelsemöte 2018-02-17

Styrelsemöte 2017-10-13

Styrelsemöte 2017-09-06

Allmänt möte samhällsföreningen 2017-06-04

Styrelsemöte 2017-03-18

Årsmötesprotokoll 2017-01-26

Informationsmöte 2016-09-11

Årsmötesprotokoll 2016-03-13

Styrelsemöte 2016-08-18

Styrelsemöte 2016-04-04

Allmänt möte samhällsföreningen 2015-11-14