Förteckningar över projekt som drivs helt eller delvis av Hyppelns samhällsförening. Syftet med projekten är att öka Hyppelns attraktionskraft på boende och besökare. Frågor om projekten kan ställas via hyppeln.samhallsforening@gmail.com.

Installation av fibernät på Hyppeln

Arbete med att få ett fibernät på Hyppeln är på gång. Hyppelns samhällsförening er de håller i denna frågan mot Öckerö Nät.

Se egen sida med all information om fibernät på Hyppeln

Återställning av naturen vid Sandtången

Vi har beviljats stöd från länsstyrelsen för att röja på Sandtången. Stödet är på 24000kr om året i fem år. Området ska inhägnas för att möjliggöra djurhållning som ska förhindra ny förbuskning. Arbetet kommer att bedrivas i flera steg bland annat röjning, uppsättning av staket och djurhållning.

Första röjning blev gjort 10.juni 2017

Utsiktsplats och museum vid ”fortet” på Storevale

Under 2018 och 2019 får vi pengar för att rusta upp fortet på toppen av ön, Storevale, och göra det till ett litet museum. Arbetet omfattar också en naturstig till toppen och en träaltan så besökare kan sitta och beundra utsikten.

Kustartilleriet hade fram till 90-talet en mätstation på Hyppeln. Denna kallas fortet i folkmun. Arbetet omfattar:

  • Byggande av naturstig till toppen 
  • Inredning av bunker
  • Anskaffning av ”museiföremål”
  • Installation av eltoaletter

fort 2.jpg

Förbättring av slingan

Våren 2017: Slingan bättras med två till tre lastbilslass med ny grus. Vi använder egna pengar och resurser för detta arbetet. 

Arbetet blev utförd 1.maj 2017.

Uppdaterade lekplatser

Kommunen kommer under året 2017 att uppdatera den kommunala lekplatsen vid fotbollsplanen. Ny gunga och mer sand samt att vissa leksaksapparater kommer att tas bort/lagas/ersättas.

Lekplatsen utanför affären vill under våren rustas upp med sand under lekställningen och nya gungor. Vi använder egna pengar och resurser för detta arbetet.

Husen på Hyppeln

Boken om husen på Hyppeln ska uppdateras. Arbetet med denna ska förmodligen göras i form av en studiecirkel för att kunna få bidrag till arbetet. Om du har lust at delta, ta kontakt med Hyppelns samhällsförening via hyppeln.samhallsforening@gmail.com.