Förteckningar över projekt som drivs helt eller delvis av Hyppelns samhällsförening. Syftet med projekten är att öka Hyppelns attraktionskraft på boende och besökare. Frågor om projekten kan ställas via hyppeln.samhallsforening@gmail.com.

Återställning av naturen vid Sandtången

Under fem har Hyppeln beviljats stöd från Länsstyrelsen för att röja upp Sandtången. Dessa år är nu till ända och resultatet är slående. Nu finns det öppna ytor som inbjuder till mycket aktiviteter. På sikt är det tänkt att det skall finnas viss djurhållning som hindrar förbuskning samt håller ytorna fina. För detta behöver området hägnas in på nytt men inget är beslutat.

Framöver kommer vi med gemensamma krafter fortsatt hålla området fint.

Utsiktsplats och museum vid ”Fortet” på Storevale

Vår ambition är att rusta upp fortet på toppen av ön, Storevale, och göra det till ett litet museum. Arbetet omfattar också en naturstig till toppen samt en träaltan så besökare kan sitta och beundra utsikten. En ansökan om bidrag för projektet är sökt hos EU, genom Länsstyrelsen, och besked förväntas före sommaren 2021. Det finns också ett preliminärt godkännande på bygglovet hos kommunen. 

Kustartilleriet (KA4) hade fram till 90-talet en mätstation på Hyppeln. Denna kallas Fortet i folkmun. KA4 ställer sig positiva till projektet.

Projektet omfattar:

  • Byggande av naturstig till toppen 
  • Inredning av bunker
  • Anskaffning av ”museiföremål”
  • Installation av eltoaletter

fort 2.jpg

Förbättring av slingan

Promenadslingan runt Hyppeln är ett uppskattat tillskott för både Hypplare och gäster. Utsikten över havet är hänförande och har lyft Hyppeln till att vara en av de mest besöksvärda platserna på västkusten! Tack vara gemensamma krafter kan den hållas i gott skick och nästa fas i förbättringsarbetet av slingar kommer att ske när arbetet med Fortet är klart. I det arbetet finns också att minska överväxtning.

Uppdaterade lekplatser

Kommunen renoverade och uppgraderade den kommunala lekplatsen vid fotbollsplanen 2017. Nu är det dags att planera för att den flyttas till gräsytan vid Viga, som en del i ambitionen att göra Hyppeln och gästhamnen mer familjevänlig. Ambitionen att göra gräsplanen tillgänglig för detta är en del i arbetet från hamnen

Husen på Hyppeln

Boken om husen på Hyppeln ska uppdateras. Arbetet med denna ska förmodligen göras i form av en studiecirkel för att kunna få bidrag till arbetet. Om du har lust at delta, ta kontakt med Hyppelns samhällsförening via hyppeln.samhallsforening@gmail.com.